SSI PERKASA

SSI  PERKASA

Saturday, October 22, 2011

PROGRAM JAWAKHIR 2011 BAHASA MELAYU 2-PANTUN 6 DAN 8 KERAT

Pantun Lapan Kerat

SET 1

Buat bangsal di tengah hutan,

Tebaslah hutan buat halaman,

Di tepi halaman menanam kubis,

Diselang dengan pokok papaya;

BIarlah bersabar dengan perlahan,

Itulah tanda tuan beriman,

Tidak patah digoncang iblis,

Akhirnya tuan menang berjaya.

Ikan teluk parang-parang,

Anak ketam disangka lelabi,

Berburu musim tengkujuh,

Dapat buruan dibelah-belah;

Bukan makhluk sebarang-barang,

Cucu Adam sepaian nabi,

Turun dari langit ketujuh,

Jadi khalifah kepada Allah.

Lengkang-lengkung apa dipaku,

Paku jatuh patah dua,

Menjadi riuh orang di darat,

Anak Cik Itam jatuh jalar;

Bumi kandungan nenek moyangku,

Kerana lalai rosak binasa,

Kebudayaan Timur dinodai Barat,

Bahasa ibunda hina terbiar.

Antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka 2010

1. Apakah akibat jika kita bersikap lalai seperti yang dinyatakan dalam pantun di atas?

(2 markah)

2. Sebagai khalifah Allah, manusia pasti akan menghadapi pelbagai masalah dalam

membimbing manusia ke jalan yang benar. Pada pendapat anda apakah masalah-masalah

yang mungkin dihadapi

.

(3 markah)

3. Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam pantun di atas

(4 markah)

Pantun Lapan Kerat (Set 2)

Buat bangsal di tengah hutan,

Tebaslah hutan buat halaman,

DI tepi halaman menanam kubis,

Diselang dengan pokok papaya;

BIarlah bersabar dengan perlahan,

Itulah tanda tuan beriman,

Tidak patah digoncang iblis,

Akhirnya tuan menang berjaya.

Ikan teluk parang-parang,

Anak ketam disangka lelabi,

Berburu musim tengkujuh,

Dapat buruan dibelah-belah;

Bukan makhluk sebarang-barang,

Cucu Adam sepaian nabi,

Turun dari langit ketujuh,

Jadi khalifah kepada Allah.

Lengkang-lengkung apa dipaku,

Paku jatuh patah dua,

Menjadi riuh orang di darat,

Anak Cik Itam jatuh jalar;

Bumi kandungan nenek moyangku,

Kerana lalai rosak binasa,

Kebudayaan Timur dinodai Barat,

Bahasa ibunda hina terbiar.

Antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka 2010

1. Terangkan kebaikan-kebaikan yang kita perolehi jika kita mengamalkan sifat sabar.

(2 markah)

2. Rangkap kedua pantun menyatakan bahawa manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini.

Pada pendapat anda, apakah yang harus kita lakukan sebagai khalifah Allah di muka bumi

ini?

(3 markah)

3. Huraikan dua nilai kemanusiaan yang terdapat dalam pantun di atas.

(4 markah)

Pantun Lapan Kerat (Set 3)

Buat bangsal di tengah hutan,

Tebaslah hutan buat halaman,

DI tepi halaman menanam kubis,

Diselang dengan pokok papaya;

BIarlah bersabar dengan perlahan,

Itulah tanda tuan beriman,

Tidak patah digoncang iblis,

Akhirnya tuan menang berjaya.

Ikan teluk parang-parang,

Anak ketam disangka lelabi,

Berburu musim tengkujuh,

Dapat buruan dibelah-belah;

Bukan makhluk sebarang-barang,

Cucu Adam sepaian nabi,

Turun dari langit ketujuh,

Jadi khalifah kepada Allah.

Lengkang-lengkung apa dipaku,

Paku jatuh patah dua,

Menjadi riuh orang di darat,

Anak Cik Itam jatuh jalar;

Bumi kandungan nenek moyangku,

Kerana lalai rosak binasa,

Kebudayaan Timur dinodai Barat,

Bahasa ibunda hina terbiar.

Antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka 2010

i. Apakah factor-faktor yang menyebabkab negara menjadi rosak binasa?

(2 markah)

ii. Rangkap ketiga pantun di atas memaparkan kebudayaan dan bahasa kita telah tercemar. Pada

pandangan anda, bagaimanakah caranya kita menjaga kebudayaan dan bahasa kita agar tidak

tercemar?

( 3 markah)

iii. Huraikan tema pantun ini.

(4 markah)

Skema jawapan

Set 1 (Pantun Lapan Kerat)

1. Akibat sikap lalai

…bumi/tanah pusaka/negara musnah

…kebudayaan timur tercemar/dinodai barat

…bahasa ibunda terbiar/terabai

2. Masalah-masalah yang dihadapi

… lemah iman/mudah terpengaruh/lalai

…kurang sokongan/kerjasama masyarakat

…pengaruh persekitaran

…Kesuntukan masa/sibuk

3. Dua persoalan

…tanggungjawab terhadap bahasa, budaya & negara

…ketabahan menghadapi kehidupan

… kepentingan menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah Allah di muka bumi

Set 2 (Pantun Lapan Kerat)

1. Kebaikan sifat sabar

…tidak mudah dipengaruhi iblis

…mampu mencapai kejayaan

2. Perkara yang harus dilakukan sebagai khalifah Allah

…berusaha menjaga tingkah laku/peribadi

…menyedarkan/menasihati orang lain agar tidak melakukan perkara yang tidak baik

… membantu mereka yang lemah/yang memerlukan bantuan

3. Dua nilai

…Kesabaran – sabar dalam menhadapi dugaan atau keadaan yang tidak baik

…kegigihan – gigih berusaha dalam mencapai kejayaan

…bertanggungjawab –bertanggungjawab sebagai khalifah di muka bumi dengan sebaik-

baiknya

Set 3 (Pantun Lapan Kerat)

1. Sikap yang menyebabkan negara musnah

…lalai terhadap budaya sendiri

…memandang tinggi/menyanjung budaya barat

2. Cara menjaga kebudayaan & bahasa

… menyanjung tinggi budaya & bahasa sendiri

…mengamalkan budaya & bahasa ibunda

…tidak mudah dipengaruhi budaya & bahasa asing

…peka terhadap pengaruh luar

… menimbang/memikirkan baik buruk sesuatu budaya asing sebelum mengamalkannya

3. Tema pantun

…Tanggungjawab terhadap diri sendiri, bahasa, budaya dan negara – Kita bertanggungjawab

Sebagai khalifah Allah untuk menjaga diri sendiri, bahasa, budaya & negara agar tidak

tercemar

Pantun Enam Kerat (Set 1)

Putik kelapa menjadi muda,

Kelapa muda menjadi kemirau,

Sudah kemirau menjadi kotai;

Hati luka pura tiada,

Rasa pedih buat tak hirau,

Ibarat kaca jatuh ke lantai.

Ambil galah jolok kedondong,

Galah pendek buluh sumpitan,

Buluh bersisip tali jerami;

Bukan salah ibu mengandung,

Sudah takdir sudah suratan,

Sudah nasib jadi begini.

Sarat bermuat ikan cecaru,

Gelama tidak berumpan lagi,

Kali tersangkut di tepi batang;

Sudah dapat orang yang baru,

Yang lama tidak berkenan lagi,

Ibarat melukut di tepi gantang.

Antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka 2010

1. Berikan maksud ibarat kaca jatuh ke lantai.

[2 markah]

2. Pada pendapat anda, apakah faedah jika kita tidak menyalahkan nasib apabila sesuatu

perkara buruk menimpa kita?

[3 markah]

3. Huraikan dua pengajaran yang terdapat dalam pantun di atas.

[4 markah]

Pantun Enam Kerat (Set 2)

Putik kelapa menjadi muda,

Kelapa muda menjadi kemirau,

Sudah kemirau menjadi kotai;

Hati luka pura tiada,

Rasa pedih buat tak hirau,

Ibarat kaca jatuh ke lantai.

Ambil galah jolok kedondong,

Galah pendek buluh sumpitan,

Buluh bersisip tali jerami;

Bukan salah ibu mengandung,

Sudah takdir sudah suratan,

Sudah nasib jadi begini.

Sarat bermuat ikan cecaru,

Gelama tidak berumpan lagi,

Kali tersangkut di tepi batang;

Sudah dapat orang yang baru,

Yang lama tidak berkenan lagi,

Ibarat melukut di tepi gantang.

Antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka 2010

1.Apakah yang menyebabkan watak dalam pantun di atas bersedih?

[2 markah]

2. Pada pendapat anda, apakah tindakan yang wajar dilakukan oleh seseorang

Bagi menghilangkan rasa sedih akibat putus cinta?

[3 markah]

3. Huraikan dua nilai murni yang terdapat dalam pantun di atas. [4 markah]

Pantun Enam Kerat (Set 3)

Putik kelapa menjadi muda,

Kelapa muda menjadi kemirau,

Sudah kemirau menjadi kotai;

Hati luka pura tiada,

Rasa pedih buat tak hirau,

Ibarat kaca jatuh ke lantai.

Ambil galah jolok kedondong,

Galah pendek buluh sumpitan,

Buluh bersisip tali jerami;

Bukan salah ibu mengandung,

Sudah takdir sudah suratan,

Sudah nasib jadi begini.

Sarat bermuat ikan cecaru,

Gelama tidak berumpan lagi,

Kali tersangkut di tepi batang;

Sudah dapat orang yang baru,

Yang lama tidak berkenan lagi,

Ibarat melukut di tepi gantang.

Antologi Dirgahayu Bahasaku, Dewan Bahasa dan Pustaka 2010

1. Beri maksud rangkap ke tiga pantun di atas?

(2 markah)

2. Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang boleh dilakukan untuk membantu

mereka yang menghadapi masalah putus cinta?

(3 markah)

3. Huraikan dua persoalan yang terdapat dalam pantun di atas.

( 4 markah)

Skema jawapan

Set 1 (Pantun Enam Kerat)

1. maksud…perasaan yang sangat sedih

2. Faedah

….supaya tidak mudah berputus asa

… akan sentiasa berfikiran positif

… akan sentiasa mencari jalan menyelesaikan masalah

3. Dua pengajaran

…Kita hendaklah bersikap rasional dalam menangani masalah percintaan agar tidak mengganggu masa

hadapan hidup kita

…Kita hendaklah tabah dalam menghadapi dugaan hidup seperti ditinggal kekasih

…Kita hendaklah bertanggungjawab atas segala masalah yang menimpa diri sendiri dan tidak

menyalahkan orang lain

Set 2 (Pantun Enam Kerat)

1. Watak bersedih kerana

…putus cinta

…ditinggalkan kekasih

2. Tindakan wajar dilakukan

…cuba menerima dugaan secara positif/menerima takdir

…meluahkan masalah kepada orang yang boleh dipercayai/kaunseling

… elakkan diri bersendirian

… melancong/bersiar-siar

…berdoa kepada tuhan

3. Dua nilai murni

….bertanggungjawab – bertanggungjawab atas segala yang terjadi dalam hidup kita

…ketabahan – tabah menghadapi dugaan dalam percintaan/hidup

… rasional – menerima dugaan walaupun pahit

Set 3 (Pantun Enam Kerat)

1.Maksud :

…setelah mendapat kekasih baharu, yang lama ditinggalkan/dipinggirkan / tidak dipedulikan

2. Langkah untuk membantu

…memberi nasihat/motivasi agar tabah menerima dugaan hidup

… membawa berjumpa guru kaunseling/kaunselor

… mengajak bersiar-siar/melancong/ berhibur bagi melupakan masalah

…mengajak mereka mendekatkan diri dengan tuhan

3. Dua persoalan

…kepedihan/kesedihan hati kerana kehilangan orang yang dicintai

…ketabahan menerima takdir hidup

…bertanggungjawab atas segala yang terjadi dalam hidup

1 comment:

  1. Assalamualaikum cikgu mohon keizinan untuk mengciplak bahan ke blog saya.. akan dikredit nama cikgu..

    Pautan --> http://kamiwarga1996.blogspot.com/

    ReplyDelete