SSI PERKASA

SSI  PERKASA

Saturday, September 29, 2012

MODUL JAWAKHIR 2 2012 NEGERI JOHOR - JAWAPAN TATABAHASA


ARAHAN SOALAN 3
Soalan 3

Markah penuh 30 markah dibahagikan kepada:
Soalan 3(a) : 6 markah
Soalan 3(b) : 6 markah
Soalan 3(c) : 6 markah
Soalan 3(d) : 6 markah
Soalan 3(e) : 6 markah

Perhatian bagi 3(a)

1.    Berikan 1 markah bagi setiap ayat yang betul.
2.    Tolak ½ markah bagi kesalahan ejaan/jalan bahasa/ tanda baca daripada keseluruhan
soalan.
3.    Perkataan yang berkenaan digunakan sebagai peribahasa, berikan 0 markah.
4.   Perkataan digunakan sebagai nama khas, berikan 0 markah.
5.   Jika memberikan makna dan tepat maknanya, berikan markah penuh 1 markah.
6.  Ayat yang dibina seperti satu ayat tetapi sebenarnya lebih, tolak ½ markah bagi setiap ayat.
7.   Jika semua perkataan digunakan dalam satu ayat, berikan pertimbangan sebagai satu ayat.
8.   Boleh menggunakan struktur cakap ajuk dengan mematuhi tanda bacanya.
9.   Isi tidak jelas, tolak ½ markah pada ayat itu.SKEMA JAWAPAN SET 1
3a) Bina ayat :
(i)                   Haru-biru :
-huru-hara, haru-hara, kacau-bilau, porak-peranda, kekalutan, kerusuhan
      (ii)              tunggang-langgang :
                  -berlari pontang-panting(lintang-pukang),tunggang-tenggang
(iii)             kering-kontang :
                  -kering sama sekali atau tidak berair sedikit pun
(iv)              keluh-kesah :
                   -kata-kata dsb yang melahirkan rasa sedih (kerana menderitai sesuatu), rintihan
(v)              Bolak-balik :
-ulang-alik, pergi balik, tidak tetap pendirian
      (vi)             Lintang-pukang :
-tidak menentu arahnya

3b) Ayat biasa kepada ayat songsang
(i)            Sungguh meriah sambutan Maal Hijrah di kawasan itu.
(ii)           Pada hari Jumaat tarikh tutup permohonan itu.
(iii)          Tiba di Johor Bahru pada pukul 12.30 tengah hari rombongan pengantin itu.
3c)                   i)          Disamping – di samping                                
          ii)           mempupuk - memupuk
         iii)            negetif – negatif                                             
         iv)           menenang - menenangkan
v)         vandalism -vandalisme         
vi)        menghindari - menghindarkan

3d) Kesalahan kata/ istilah dan tatabahasa :
(i)            Dinikmati oleh kita – kita nikmati
Pemberian – pengorbanan
(ii)           Melukiskan – mencorakkan
Dari gejala – daripada gejala
(iii)          Ialah untuk – adalah untuk
Rasa sayang – perasaan sayang

3e) peribahasa :

(i)            Menara gading
(ii)           Kolar putih
(iii)          Kacang melupakan kulit
SKEMA JAWAPAN SET 2
3a) Bina ayat :
i.              Usaha              - daya upaya untuk mencapai sesuatu
ii.         berusaha          - berusaha dengan giat untuk mencapai sesuatu, berikhtiar, 
                                                 sedaya upaya, mengerjakan sesuatu usaha
            iii.         mengusahakan-  melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dengan bersungguh- 
    sungguh, menyelenggarakan
-       Mencari jalan untuk menyampaikan maksud
-       Menngurus sesuatu supaya berjalan dengan baik
-       Menghasilkan, membuat, mengarang
            iv.        pengusaha      -     orang yang mengusahakan sesuatu
                                                -     pengurus, pengelola
            v.         pengusahaan  -     perihal mengusahakan, pengerjaan, penyelenggaraan
            vi.        perusahaan     -     pekerjaan secara besar-besaran untuk membuat barang-
                                                      barang, industri
-        Pekerjaan berniaga secara besar-besaran, pekerjaan yang dilakukan untuk mencari keuntungan

3b) ayat songsang kepada ayat biasa
            (i)         Ayah  memancing ikan semalam.
            (ii)        Kereta mewah itu terbabas ke dalam parit.
(i)           Ujian untuk memasuki kelas memandu kereta itu telah saya duduki pada awal  bulan lalu 


c) kesalahan ejaan / imbuhan
(i)            Lapuran – laporan / dilibatkan – melibatkan
(ii)           Runtuh – keruntuhan / masaalah - masalah
(iii)          Peresmian – perasmian / lawatan - melawat
d) kesalahan kata / istilah dan tatabahasa
(i)            Adakah - apakah / perlawanan – pertandingan
(ii)           Pendapat - pendapatan / dia buat – dibuat olehnya
(iii)          Bila – apabila / digiling - digilis
e) Maksud peribahasa
(i)   sangat dikasihi dan dijaga
(ii)    bekerja apabila disuruh
(iii)   menyuruh  orang lain membetulkan kesilapan tetapi diri sendiri silap
SKEMA JAWAPAN SET 3
3a) Bina ayat :
(i)            Kira-kira
-lebih kurang
-perhitungan(mengenai kewangan,perangkaan,dll)
-rasanya,agaknya,barangkali,kalau-kalau
-dugaan,agak-agak,sangka-sangka
-bp jangan (tidak) terlalu banyak atau terlampau sangat
-fikiran,akal,angan-angan

(ii)           duduk-duduk
-berehat-rehat (mengambil angin (dsb)

(iii)          Jarang-jarang
-tidak kerap, tidak selalu,tidak sering,tidak lazim
-sejenis  tumbuhan(herba), bayam rusa,menjarang
(iv)        Baik-baik
             -(sebagai pesanan) berjaga-jaga dalam melakukan sesuatu, hati-hati
-dengan rapi (menjaga atau memelihara sesuatu)
-dengan teliti ( melakukan sesuatu )
(v)          Alih-alih
-dengan tidak disangka-sangka, tetapi

(vi)         Hampir-hampir
-akan berlaku sesuatu, nyaris-nyaris, cemas-cemas

b) Ayat biasa kepada ayat songsang
(iv)         Menyimpan wang di Bank Simpanan Nasional kakak saya.

(v)          Tidak  banyak calon persendirian yang akan mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun ini

(vi)         Mengikuti kursus Ijazah Pengurusan Perniagaan di universiti tersebut kakak Rahimah.


c) kesalahan ejaan/imbuhan
(i)            Perabut-perabot               
menjadikan-dijadikan
     
(ii)           Efisyen –efisien               
pengswastaan-penswastaan

(iii)          Gulita-gelita                      
menandai-menandakan
3d) Kesalahan kata/ istilah dan tatabahasa :
(i)            Menerima semula – menerima pelajar yang telah dibuang sekolah semula
Ketakutan – pengajaran

(ii)           Menerangkan tentang - menerangkan
Penghapusan - pelupusan

(iii)          Paling hebat sekali – paling hebat/ hebat sekali
Peruntukan – hadiah/ ganjaran

3e) peribahasa :

( i )       Bagaimana lebah menghimpun madu
(ii)           -Bagaimana acuan begitulah kuihnya
      - ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi
      -Bapa borek anak rintik
(iii)          Elok bahasa, kan bakal hidup ; elok budi, kan bakal mati

SKEMA JAWAPAN SET 4
3a) Bina ayat :

(i)            batas :
-garis pinggir sesuatu bidang[daerah]
-permatang[sawah,tempat menanam]
-had atau paras sesuatu yang paling tinggi,matlamat atau ketentuan.
-hingga, sampai

Perbatasan
-       sempadan (sesuatu kawasan), daerah

(ii)           Bebas :
-tidak terhalang[untuk bergerak,bercakap], tidak terkongkong, tidak terkurung ,lepas.
-lepas daripada kewajipan[tuntutan,ketakutan,cukai,hukuman].
-merdeka[tidak dikuasai oleh negara lain]

Kebebasan
-       Perihal (keadaan bebas), kemerdekaan

(iii)          bubar :
-       cerai-berai(orang ramai yang berkumpul dan lain-lain)
-       habis, selesai, (mesyuarat, sekolah dan lain-lain)
-       selesai tugas, berhenti (kabinet, pertubuhan dan lain-lain)
pembubaran
- perihal (tindakan membubarkan)               
3b) ayat songsang kepada ayat biasa
(i)            Bandar raya Kuala Lumpur telah terkenal sebagai pusat bandar yang padat penduduknya.

(ii)           Pekerja itu bekerja dengan cekap dan sempurna sekali kerana diberikan bayaran yang lumayan.

(iii)          Para pekerja di syarikat itu akan melancarkan mogok sekiranya tuntutan mereka tidak dipenuhi.
3c) kesalahan ejaan /imbuhan
i.              Media masa                      -           media massa
ii.             Perihatin                            -           prihatin
iii.            Bertanggung jawab           -           bertanggungjawab
iv.         Melibatkan                        -           terlibat
iv.           Mendapatkan                    -          mendapat
v.            Menyalahi                         -          menyalahkan
3d) kesalahan kata / istilah dan tatabahasa
(i)            Antara agenda-agenda     –          antara agenda
 menghapuskan                –          melunaskan

(ii)           Padan                                -           layak
Di                                       -           dalam

(iii)          Mengumpul                       –          memperoleh
tertinggi sekali                   –          tertinggi
3e) peribahasa
              (i)       -carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga
                        - air dicencang tidak akan putus  
(ii)           Kecil tapak tangan, nyiru kami tadahkan

(iii)          Ringan tulang, berat perut
SKEMA JAWAPAN SET 5
a) Bina ayat :
(i)Kekisi :
- Batang daripada kayu atau logam yang dipasang berdiri pada tingkap/jeruji/terali. -palang yang menghubungkan gandar roda pada lingkarannya. 3.celah[pintu]

(ii)Kekabu :
-sesuatu yang lembut dan kelihatan seperti kapas[biasanya digunakan sebagai pengisi bantal,tilam dsbnya]

(iii)Kekacang :
-sejenis tumbuhan yang boleh direbus untuk dimakan/dijadikan ulam-ulaman/sayur-sayuran
-sejenis ikan laut
-sejenis tumbuhan yang terkandung dalam lenggai, legum

(iv)        Jejari :
-bilah besi yang menghubungkan pusat roda dengan rim, terutamanya basikal:
-garis lurus dari pusat ke keliling bulatan;

(v)       Pepatung :
-belalang/ sibur-sibur

(vi)      Sesiku :
- Pangkal atau gagang senapang.
- Alat berbentuk ‘L’ atau ‘T’ untuk mengukur atau melukis sesuatu sudut tepat
b) Ayat biasa kepada ayat songsang
(i)         Sudah kelihatan dari jauh Pusat Sains Negara.
(ii)        Terdapat di kiri dan di kananku pelbagai jenis ikan air tawar.
(iv)         Untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan masyarakat,kita mestilah saling 
    membantu.


c) kesalahan ejaan/ imbuhan :
(i)          matelamat - matlamat
(ii)          Pemilik - pemilikan
(iii)         professional - profesional
(iv)         benarkan - membenarkan
(v)          lansung - langsung
(vi)         dilaburi – dilaburkan

3d) Kesalahan kata/ istilah dan tatabahasa :
(i)            Kuantiti – kualiti
                  penyajian –perniagaan
(ii)           bahasa Melayu – Bahasa Melayu
melawat Putrajaya – melawat ke Putrajaya
(iii)          minima – minimum
adalah - ialah

3e) peribahasa :

(i)            orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa
(ii)           carik-carik bulu ayam, lama-lama bercantum juga
(iii)          ringan tulang
SKEMA JAWAPAN
SET 6
3(a) Bina ayat;

(i)            asak
-       padat, sesak

                  mengasak
-       mengisi dan menekan-nekan supaya padat, menjejal
-       mendesak, menolak (dan menghimpit)
-       menganjak, memindahkan
-       menimpakan (mengenakan) tekanan ke atas, mendesak.

(ii)           bendung
-       bendungan permatang untuk menahan air (supaya dapat disalurkan ke arah lain), empang

                 membendung
-       menghalang arus air, mengempang;
-       menghalangi, menahan, merintangi

(iii)          sebut
-       menyebut

                  menyebut
-       menggelar (sesuatu), memberi nama (panggilan yang tertentu)
-       memanggil, menyeru (nama dll)
-       melafazkan, mengucapkan (sesuatu perkataan, kalimah, dll)
-       memperkatakan (menceritakan, mengatakan) sesuatu


3(b) Mencerakinkan ayat
    
(i)            Golongan remaja memerlukan perhatian daripada ahli keluarga.
(ii)           Golongan remaja memerlukan kasih sayang daripada ahli keluarga.
(iii)          Mereka tidak seharusnya diabaikan oleh ibu bapa.
(iv)         Kebanyakan daripada ibu bapa sibuk bekerja.
(v)          Ibu bapa perlu meluangkan masa bersama dengan anak-anak mereka.
(vi)         Ibu bapa perlu memastikan pencapaian akademik mereka sentiasa cemerlang.

3(c) Kesalahan ejaan dan imbuhan

(i)            mencadang – bercadang
(ii)           jalanraya – jalan raya
(iii)          percintaan – kecintaan
(iv)         resmi – rasmi
(v)          gotong royong – gotong-royong
(vi)         meningkat – meningkatkan


3(d)  Kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa

(i)            menyiarkan – memberikan / mengeluarkan
pada – kepada

(ii)           daripada - dari
menukarkan - memindahkan

(iii)          Deretan kedai-kedai – Deretan kedai
putus – pintas


3(e)   Peribahasa

1.    Cantik seperti bidadari

2.    Bagai cincin dengan permata / Bagai pinang dibelah dua

3.    Seperti emas baru disepuh
SET 7

3(a) Bina ayat

(i)            gambar
-       lukisan, foto;
-       tiruan sesuatu benda yang dibuat dengan menggunakan kamera, foto;
-       sejenis patung

tergambar
-       terbayang, terlukis

                  gambaran
-       gambar, lukisan;
-       kisah (keterangan, bayangan, dsb) tentang sesuatu keadaan dsb

                  penggambar
-       orang yang menggambarkan, pelukis

                  penggambaran
-       perihal menggambarkan (membuat foto, melukiskan, membayangkan, dll)
-       kegiatan (perbuatan, usaha, dsb) membuat filem termasuk berlakon, mengarah dsb

menggambari
-       memberi bergambar, menghiasi dengan gambar


3(b) Mencerakinkan ayat

(i)            Kesedaran pengguna terhadap keburukan penggunaan polistirena semakin meningkat.
(ii)           Kesedaran pengguna terhadap keburukan penggunaan bahan yang dibuat daripada plastik semakin meningkat.
(iii)          Ramai pengguna membawa bekas makanan untuk membeli sarapan pagi.
(iv)         Mereka membawa bekas makanan untuk membeli lauk-pauk makan tengah hari.
(v)          Secara tidak langsung perbuatan mereka ini akan dapat mengurangkan penggunaan polistirena.
(vi)         Perbuatan mereka ini akan mengurangkan masalah pencemaran alam sekitar di negara kita.

3(c) Kesalahan ejaan dan imbuhan

(i)            masaalah – masalah
mencarikan – mencari
(ii)           kejelasan – penjelasan
selsema – selesema

(iii)          disertakan – disertai
lengkungan – lingkungan


3(d)  Kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa

(i)            di masa – pada masa
dipunyai – dimiliki

(ii)           seronok – sedap
jika sekiranya – jika / sekiranya

(iii)          oleh kerana – oleh sebab
tugas - peranan

3(e) Peribahasa

1. Bagai bulan di pagar bintang

2. Batu kerikil disangka intan

3.Enggang sama enggang pipit sama pipit

SET 8

3(a) Bina ayat

Peralihan  - perihal beralih atau bertukar, pergantian, pertukaran
Peraturan- segala yang telah ditentukan dn harus diturut atau aipatuhi
Perjanjian- persetujuan yang dibuat antara dua pihak atau lebih, permuafakatan
                 -wasiat
Perpindahan- perihal berpindah, peralihan
Persediaan- perbuatan menyediakan, persiapan
Pertuturan- cara atau gaya menuturkan sesuatu, lafaz, sebutan, ucapan
                                    -apa yang dituturkan, percakapan
    

3(b) Mencerakinkan ayat

(i)            Sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat.
(ii)           Sebahagian kakitangan kerajaan telah berjinak-jinak menggunakan komputer.
(iii)          Mereka mula mengubah sikap.
(iv)         Mereka menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan.
(v)          Mereka menganggap penggunaan teknologi maklumat dapat membantu mereka menghadapi cabaran.
(vi)         Mereka menganggap penggunaan teknologi maklumat dapat membantu mereka menghadapi perubahan.

3(c) Kesalahan ejaan dan imbuhan

(i)            pertahanan – ketahanan
lering – lereng
(ii)           meluang – meluangkan
akedemik – akademik
(iii)          pelancung – pelancong
mengunjungi – berkunjung


3(d) Kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa

(i)            jika sekiranya – jika / sekiranya
makhluk – pihak
(ii)           dipindah milik – diambil alih
daripada – dari
(iii)          bukan – tidak
yang diberikan oleh saya – yang saya berikan

3(e) Peribahasa
(i)            Anak emas
(ii)           Merdu bagai buluh perindu
(iii)          Jinak-jinak merpati

SET 9
3(a) Bina ayat

(i)            Tanam-                perihal tanam  menanam( bertani)
Tanaman-            tumbuh-tumbuhan yang biasa ditanam, sesuatu yang tertanam, pendaman
(ii)           tarik  -                  menghela, mencabut, mengambil,menghunus
tarikan-                sesuatu yang ditarik, hasil menarik,
-daya menarik, perihal menarik
(iii)          terjun-                  melompat dari atas ke bawah, lebih rendah, menceburkan diri   
                            atau menyertai
terjunan-              hasil perbuatan terjun (dari kapal terbang atau tempat yang tinggi)

3(b) Mencerakinkan ayat

(i)            Shahida sedang giat memperhebat keupayaan kakitangannya.
(ii)           Shahida sedang giat memperhebat kepakaran kakitangannya.
(iii)          Shahida tidak mahu bergantung pada kontrak kerajaan sahaja.
(iv)         Pegawai-pegawainya telah dihantar untuk mengikuti kursus kemahiran di luar di luar negara.
(v)          Pegawai-pegawainya telah dihantar untuk mengikuti kursus kejuruteraan lanjutan di luar negara.
(vi)         Kemahiran kakitangannya mendapat keyakinan pelanggan.

3(c) Kesalahan ejaan dan imbuhan

(i)            lahirkan - melahirkan
perindusterian – perindustrian
(ii)           unggu – ungu
berhabisan – kehabisan
(iii)          primis – premis
pentaksiran – taksiran

3(d) Kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa

(i)            menghantar – menyeludup
tetapi – bahkan / malahan
(ii)           cercaan – kritikan
mengambil berat kepada segala kepincangan – mengambil berat segala kepincangan
(iii)          pelajar-pelajar – pelajar
pembelajaran – pelajaran

3(e) Peribahasa
1.    Bagai cincin dengan permata
2.    Alah membeli menang memakai
3.    Hilang di mata di hati jangan


SET 10
3(a) Bina ayat
      
(i)            Lintas langsung –             siaran secara langsung
(ii)           Mudah alih-                      senang dibawa , mudah bergerak
(iii)          Soal jawab-                      tanya jawab, perbahasan, perdebatan, temu ramah, temu      
                                        Bual  .wawancara, temu duga
(iv)         Temu janji-                       pertemuan yang dirancang, perjumpaan
(v)          Tunjuk cara-                    demonstrasi, tunjuk ajar
(vi)         Uji bakat-                        proses pemilihan calon dengan melihat dan menilai    
                                        kebolehan   atau bakat    dalam sesuatu bidang seni

3(b) mencerakinkan ayat

(i)            Nilai-nilai murni wujud dalam sesuatu masyarakat.
(ii)           Nilai-nilai murni itu untuk menyatukan anggota masyarakat.
(iii)          Nilai-nilai murni itu untuk membentuk tamadun manusia.
(iv)         Dalam kehidupan terdapat pelbagai kerenah manusia.
(v)          Kerenah manusia mesti diterima.
(vi)         Kerenah manusia merupakan asam garam hidup bermasyarakat.

3(c) Kesalahan ejaan dan imbuhan

(i)            Dinekmati - dinikmati
pentingkan – mementingkan
(ii)           merojok – merujuk
melanjut – melanjutkan
(iii)          penglupusan – pelupusan
lilihan – lelehan
 3(d) Kesalahan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa

(i)            mana pihak – mana-mana pihak
meledakkan – mencetuskan / menimbulkan
(ii)           juvana kes – kes juvana
ianya - mereka
(iii)          kerajaan wujudkan – diwujudkan oleh kerajaan
meneliti - memantau
3(e)  Peribahasa
1.    Anak emas
2.    Puteri lilin
3.    Merdu bagai buluh perindu

Set 11
(a)  Bina ayat

(i)            alang-alang
-       sejenis rumput yang tinggi, lalang, setengah-setengah, tidak sungguh-sungguh, setengah hati;
-       sedikit, kurang
(ii)           hidup-hidup
-       benar-benar hidup
(iii)          julung-julung
-       mula-mula, pertama
-       sejenis ikan laut, sejenis ikan darat
-       sejenis tumbuhan, jenjulung
(iv)         lama-lama
-       dengan lama
-       akhirnya, kesudahannya
-       makin lama, makin bertambah
(v)          siang-siang
-       lebih awal daripada sepatutnya,
-       tidak terlambat, cepat atau lekas
(vi)         untung-untung
-       barangkali (akan), kalau mujur, kalau-kalau;
-       ada juga baiknya (barangkali) kerana, nasib baik barangkali kerana, mudah-mudahan;

(b)  (i) Subjek – Buku Siti yang telah koyak
    Predikat – perlu diganti dengan yang baru

(ii) Subjek – Kuali itu
     Predikat – tergantung pada dinding

(iii) Subjek – Rumah yang musnah itu
     Predikat – tidak boleh diduduki lagi.

(iv) Subjek - Kuih yang basi itu
      Predikat – telah dibuang oleh emak

(v) Subjek –hujan lebat
     Predikat – mendorong saya berlindung di pondok usang itu.

           (vi)Subjek – Saya
                Predikat – perlu membawa pensel yang tajam semasa peperiksaan.

(c)  Kesalahan ejaan dan imbuhan

(i)            menghadkan – mengehadkan
jalanraya – jalan raya


(ii)           memaksa – terpaksa
juru bahasa – jurubahasa

(iii)          dipersalurkan – disalurkan
tabong - tabung

(d)  Kesalahan kata / istilah dan kesalahan tatabahasa

(i)            pujuk – pojok
memikirkan – menilai

(ii)           menaik – meningkat
membeli juga barang-barang – membeli barang-barang

(iii)          menggali – cari gali
tabungan – simpanan


(e)  Peribahasa
(i)            Langkah kanan – bernasib baik
(ii)           Lintah darat – orang kaya yang menindas rakyat biasa
(iii)          Membuka pekung di dada – mendedahkan aib diri sendiri  
                                                               


SET 12
Jawapan 3(a)
i.              bengkang-bengkok           -           jalan yang tidak lurus
ii.             compang-camping            -           koyak-rabak pada tepinya (berkenaan pakaian, kain dll)
iii.            haru-biru                            -           huru-hara, kacau-bilau, porak-peranda, kekalutan,
            kerusuhan
iv.           koyak-rabak                      -           koyak panjang atau besar, cabik-cabik
v.            kusut-masai                      -           bersimpul-simpul dengan tidak berketentuan
            hingga susah dicerai-beraikan (berkenaan rambut,          benang dll), tidak kemas atau bersikat rapi
vi.           licin-licau                           -           licin lagi berkilat
-                habis langsung           
                                               
Jawapan 3(b)
i.              Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA)
ii.             Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK)
iii.            Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS)
iv.           Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (Fn + FS)
v.            Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN)
vi.           Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA)

Jawapan 3(c)
i.              Television              -           televisyen
disiar                      -           disiarkan
ii.             memasakkan        -           memasak
lambok                  -           lambuk           
iii.            pemeriksaan         -           peperiksaan
            kerja sama            -           kerjasama
Jawapan 3(d)
i.              oleh kerana                       -           oleh sebab
            pendapat                           -           pendapatan
ii.             Pihak ibu bapa-ibu bapa   -           Pihak ibu bapa
menunaikan                      -           melaksanakan           
iii.            penghawa dingin               -           pendingin hawa
           pekerja-pekerja                 -           pekerja           
           
Jawapan 3(e)
(i)            Berjagung-jagung dahulu sementara menanti padi masak
(ii)           Patah tumbuh hilang berganti
(iii)          Pandu cermat jiwa selamat
JAWAPAN SET 13

Jawapan 3(a)
i.              bebenang                    -           garis timbul yang berlilit-lilit di sekeliling
bahagian luar skru atau bahagian dalam nat, ulir
-              sesuatu yang kelihatan seperti benang
ii.             dedaun                        -           pelbagai jenis daun, bak daun
iii.            gegelang                     -           sesuatu yang bentuknya seperti gelang
iv.           jejari                             -           bilah besi yang menghubungkan pusat roda
                                               dengan rim
-             garis lurus dari pusat ke keliling bulatan
v.            lelaki                            -           laki-laki
vi.           rerambut                     -           sesuatu yang halus seperti rambut
-             (Bio) kapilari
Jawapan 3(b)
i.              Puan Hanis menegur cikgu Haris secara tiba-tiba.
ii.             Cikgu Haris bertanya siapa orang yang menegurnya.
iii.            Dengan senyuman Puan Hanis bertanya sama ada cikgu Haris mengenalinya lagi atau tidak.
iv.           Dengan rendah diri, cikgu Haris memohon maaf.
v.            Puan Hanis menyatakan bahawa dia ialah Hanis, bekas pelajar cikgu Haris.
vi.           Cikgu Haris menyatakan bahawa baru dia ingat bahawa Hanis ialah pelajar yang comel dan cemerlang di SMK  Taman Kota Jaya.

Jawapan 3(c)
(i)            kedengaran                 -           mendengar
hingar bingar               -           hingar-bingar
(ii)           berbaring                     -           terbaring
ais krim                       -           aiskrim
(iii)          menemui                     -           menemukan
suami-isteri                  -           suami isteri
Jawapan 3(d)
(i)            mengindahkan            -           mengendahkan
sejak dari                     -           sejak / dari
(ii)           menculik                     -           mencolek
ibu hidangkan              -           dihidangkan oleh ib
(iii)          cucuk                                      -           cocok
banyak perkara-perkara         -           banyak perkara
Jawapan 3(e)
(i)            Takkan pisang berbuah dua kali
(ii)           Sudah terhantuk baru tengadah  / Nasi sudah menjadi bubur
(iii)          Sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukitSKEMA SET 14

3a. i. habis-habisan    - hingga habis, dengan sepenuh kemampuan
                                    -Terlalu sangat, dengan tidak bersekat (berbatas)
     ii. kecil-kecilan       -  berkecil-kecil, tidak secara besar-besaran, sedikit-sedikit
     iii. kenang-kenangan
=  sesuatu yang menjadi kenangan (tetap diingatan)
=  sesuatu yang diberikan sebagai cenderamata
=  sesuatu yang dimaksudkan agar dikenangkan
     iv. terang-terangan
                                    = berterang-terang
= tidak berselindung (terlindung) lagi, nyata (jelas) sekali, ketara (sesuatu perbuatan)
    v.terus-terusan        -  tidak berkeputusan, tidak berhenti-henti, tidak putus-putus, berterusan
                                    -secara langsung
    vi. timang-timangan-  anak-anak yang sangat dikasihi atau dimanjakan
                                               
3b.       cakap ajuk
        Roslan     :  Abang, mengapa negara kita mengadakan pilihan raya umum?
       Rosli         :   Malaysia mengamalkan pemerintahan secara demokrasi.
       Roslan      :   Kadang-kadang saya dengar demokrasi berparlimen disebut-sebut.  
    Apakah maksudnya, abang?
       Rosli         :  Kerajaan Malaysia dipilih oleh rakyat. Kerajaan ini mestilah berdasarkan
    perlembangaan yang digubal oleh parlimen.

3c. kesalahan imbuhan & ejaan

  (i)       dilapurkan                   -           dilaporkan
melandai                     -           melanda
      (ii)  mee goreng                 -           mi goreng
            membeli                      -           membelikan
      (iii) juru terbang                 -           juruterbang
            menasihatkan             -           menasihati

3d.   kesalahan istilah & bahasa
 (i)        Pak Kassim Restoran -           Restoran Pak Kassim
sarapan                       -           makanan
      (ii)  menulis semula karangan       -           menulis karangan semula
            dibaik pulih                              -           disemak
      (iii) seorang                                   -           seseorang
            menyedari tentang potensi     -           menyedari potensi                             -          


(e)  peribahasa
            i.          ular menyusur akar tidak hilang bisanya
            ii.          murah hati
            iii.         ke mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi/bapa borek anak rintik

SET 15

3a.
i.              seluruh       - segenap, seantero, semuanya dianggap satu
seloroh       - menggelikan hati, lucu, gurau senda, kelakar, lawak, lelucon, olok-olok
ii.             ribut
                                    - angin kencang/badai
                                    - keadaan cuaca buruk
                                    -banyak yang harus dikerjakan/sibuk sekali
                                    -marah-marah/bising/gaduh,hingar-bingar
                  rebut
                                    - bermacam-macam perampasan (perompakan/penyamunan)
iii.            tonton
- menengok(pertunjukan/wayang gambar dll)
tuntun
- ditarik pada tangan ketika berjalan (dipimpin)
- tutup mata/muka
                 
3b. ayat biasa – ayat songsang

i.              Ketika lagu Negaraku dinyanyikan, Hazwan menaikkan bendera.
ii.             Menaburi pasangan pengantin dengan bunga rampai tetamu kehormat itu.
i.              Oleh sebab malas berlatih dia tewas.

3c  kesalahan ejaan & imbuhan
(i)         kekampung                 -           ke kampung
perpindahkan              -           berpindah
             (ii)       pelancung                   -           pelancong
                        menjalankan               -           menjalani
(iii        pemerhatian                -           perhatian
                        Ibu-bapa                      -           ibu bapa

3d.  kesalahan istilah dan bahasa
(i)         baharu                         -           baru
paling terkenal             -           terkenal
              (ii)      tiga setengah jam        -           tiga jam setengah
                        di pendalaman            -           di pedalaman
(iii)       pejabat ibu                   -           ibu pejabat
                        diresmikan                  -           dirasmikan


(e)  peribahasa
            i.  sudah jatuh ditimpa tangga
            ii. Sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit.
ii.             Rumah siap pahat berbunyi.


SET 16


(a)  (i)   ganggang       -          sedang disalai/ berdiang/ ruang di antara dua benda/
renggang/ sejenis lumut yang hidup di dalam air
gelanggang     -          tempat menyabung ayam/bertinju/ bermain sukan dan lain-lain
                                    medan perang
                                    lingkaran di sekeliling bulan/ matahari/ susu/ luka
                                    ruangan atau tempat perjuangan sesuatu bidang

       (ii)   kuncup          -           tidak terbuka lebar / kuntum bunga / belum berkhatan

kemuncup     -           sejenis tumbuhan/ rumput/ cemucup/ rumput jarum

(iii)   suling             -           sejenis serunai, bangsi, salung, seruling
                                                cairan yang diperoleh daripada wap
                                                kepada ke bawah dan kaki ke atas
                                                mengoyak dengan gigi

            seruling            -           alat bunyi-bunyian yang ditiup (daripada buluh dll)


(b)  (i)   Izyan sedang membaca buku.
Imran sedang membuat latihan Matematik.

(ii)   Encik Ishak hendak ke pejabatnya di Mersing.
            Encik Ishak hendak ke bandar Kluang.

(iii)   Kami membeli rumah.
            Rumah besar di atas bukit itu.(c)  (i)   mertuanya       -           mentuanya
penbedahan    -           pembedahan

      (ii)  juru-ulas          -           juruulas
            terlangsung     -           berlangsung

(iii)   stesyen            -           stesen
            mengunakan   -           menggunakan

(d)  (i)   menyeberang              -           melintas
di dalam                      -           dalam

      (ii)  kesuntukan                 -           kesempitan
            digunakan oleh kita     -           kita gunakan

(iii) pergi                           -           pulang/ balik
            bertahun                      -           bertahun-tahun(e)  (i)   Bulat air kerana pembetung, bulat manusia kerana muafakat
(ii)  Cermat masa banyak, jimat masa sedikit
(iii) Cicir dipungut, hilang dicari
CADANGAN JAWAPAN SET 17

(a)  (i)   Gigi      -           struktur keras yang menyerupai tulang yang tumbuh pada gusi
benda yang bentuknya seperti gigi
                                    sejenis tumbuhan
           
            Gerigi  -           gigi-gigi tajam pada permukaan atau tepi sesuatu
                                    tumbuhan

(ii)        kupas  -           membuang atau mengopak kulit
                                    mengkaji dan menghurai dengan teliti

            kelupas-          terkupas atau tertanggal
                                    sejenis tumbuhan

serak   -           parau atau garau
                  burung hantu
                  bakul yang diperbuat daripada mengkuang

selerak            -           bersepah
                  terdapat di mana-mana
                  tidak selari


(b)
(i)         Jika mendapat keputusan yang cemerlang saya akan melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya.

(ii)        Akan bercuti ke Pulau Pinang pada bulan September kami sekeluarga.

(iii)        Kerana keadaan cuaca yang buruk Program Perkhemahan Badan Beruniform ditangguhkan.


(c)
            pendidik           -           pendidikan
            memperolehi   -           memperoleh
            tek                   -           teks
            diberikan         -           memberikan
            menyeloroh     -           menyeluruh
            semakin          -           semakin

(d)
            (i)         mini estet                     -           estet mini
                        pendalaman                -           pedalaman


            (ii)        segala butir-butir         -           segala butir
                        permintaan                  -           permohonan

(iii)        punca                          -           puncak
paling tinggi sekali       -           paling tinggi/ tinggi sekali

(e)

(i)            Alang-alang mandi biar basah
(ii)           Rambut sama hitam hati lain-lain
(iii)          Banyak udang, banyak garam, banyak orang, banyak ragamCADANGAN JAWAPAN SET 18

(a)          (i)         melanjutkan pelajaran             -           menyambung pelajaran
(ii)        menunaikan janji                     -           menepati janji
            (iii)       mencapai cita-cita                  -           hasrat tercapai
(iv)         bersemangat waja                  -           berjiwa kental
(v)          memerah keringat                  -           bekerja keras
(vi)         menjamu selera                      -           makan(b)          (i)         Anak-anak remaja harus diawasi oleh ibu bapa agar tidak terjebak dengan gejala
negatif.

(ii)        Sambutan Hari Belia Negara 2012 di Putrajaya dirasmikan oleh Perdana Menteri Malaysia.

(iii)       Seramai 276 orang pelajar telah diambil oleh Universiti Malaysia Sabah untuk
mengikuti Program Asasi Sains.


 (c)       (i)         menggalakan  -           menggalakkan
                        pelabor            -           pelabur

            (ii)        was-was          -           waswas
                        diulang kaji      -           mengulang kaji

(iii)        memeriksa      -           diperiksa
skima              -           skema

(d)        ikatan                                      -           pegangan
            tembok                                    -           benteng
            supaya                                                -           untuk
            pelbagai cabaran-cabaran      -           pelbagai cabaran
            mampu                                    -           boleh/dapat
            masyarakat hormati                -           dihormati oleh masyarakat


(e)
(i)         Orang berbudi kita berbahasa, orang memberi kita merasa
(ii)           Kecil jangan disangka anak, besar jangan disangka bapa
(iii)          Kerja bertangguh tak menjadi, kerja beransur tak bertahan
(iv)          
CADANGAN JAWAPAN SET 19

a)         i.          menggeletar                - gementar (kerana ketakutan, demam dll) menggentar,
                                                              bergentar (gitar, suara)

ii           menjelajah                   - pergi berjalan ke merata-rata tempat (untuk menyelidikdll)
                                                             
iii.            mengelupas                - terkupas atau tertanggal (kulit, cat dll)

iv.           berserabut                   - berambu-rambu (tali, benang,dll), tidak kemas, berserat-
  serat, kusut)
                                                             - tidak menentu, kucar-kacir (fikiran dll).

v.            bergerigi                      - mempunyai gerigi, banyak

vi.           bergermerlap              - berkilat-kilat, berkilauan.


b)         i.          ayat penyata
ii.          ayat tanya
iii          ayat penyata
iv         ayat perintah
v          ayat seruan
vi         ayat penyata
           
                                                                       
c)         (i)         anti sosial        -           antisosial
alami               -           mengalami

(ii)        prajurit             -           perajurit
mati-mati         -           mati-matian

(iii)       diagehkan       -           diagihkan
larian               -           pelarian

d)         (i)         daripada                      -           dari
memandangan            -           pandangan

(ii)        saling kejar-mengejar -           saling mengejar
suka                            -           gembira

(iii)       ramai orang                 -           orang ramai
            menyulam                   -           menenun
                                                                                                           
e).        (i)         ukur baju di badan sendiri
(ii)        sepakat membawa berkat/ muafakat membawa berkat
(iii)       bertangguh itu pencuri masa

CADANGAN JAWAPAN SET 20
a)        i. jatuh                                  -     turun ke bawah dengan cepat (bkn buah, daun,
      rambut)
-          menjadi kurang, turun, merosot (bkn harga, nilai)
-          terbenam (matahari 
-          bertepatan dengan, bersamaan dengan
-          bankrap, muflis
-          menjadi (sakit, miskin)
-          tidak berhasil, tidak lulus (peperiksaan)
-          bubar, berhenti melakukan tugasan (kerajaan)

ii.berjatuh                           - memberi sumbangan (derma atau lain-lain)
iii.            dijatuhi                               -dikenakan , menjalani
iv.           kejatuhan                          -perihal jatuh, jatuhnya
-terkena(tertimpa), sesuatu yang jatuh
v.            menjatuhkan                     -melemparkan ke bawah, menggugurkan
-menurunkan ,memerosotkan
-menggagalkan, membubarkan, menumbangkan
-menyebabkan (miskin, melarat)
     vi.        terjatuh-                              -jatuh dengan tiba-tiba ( tidak sengaja)

b)         i.          ayat tanya
ii.          ayat perintah
iii          ayat penyata
iv         ayat perintah
v          ayat seruan
vi         ayat penyata                                                              

c)         (i)         angota             -           anggota
buangan          -           pembuangan
(ii)        sampah-sarap -           sampah sarap
terima              -           menerima
(iii)       pogram            -           program
mengelak        -           mengelakkand)         (i)         pelajaran         -           persekolahan
pada                -           kepada
(ii)        wajib                -           mesti
demi untuk      -           demi/ untuk
(i)            Kementerian pelajaran perkenalkan – diperkenalkan oleh Kementerian  
                                                          Pelajaran
            masyarakat     -           murid/pelajar
                                                                                                           
e).        (i)         bumi mana yang tak ditimpa hujan
(ii)        sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak berguna
(iii)       lembu dicucuk hidung
JAWAPAN SET 21

a)
i-      Sakit terberak-berak
ii     Terburu-buru,lekas-lekas, membuat sesuatu tidak cermat.
iii     Banyak  harta
iv     bising, bunyi, deru, hingar binger, huru hara
v      Jumlah yang tertinggal atau lebihan sesuatu yang digunakan / sisa
vi    Tidak berpenyakit, cergas

b)
i-     FN + FN
ii-    FN + FK
iii-   FN+ FA
iv    FN + FS2
v     FN + FK
vi    FN + FS

c)  KESALAHAN EJAAN  DAN IMBUHAN
i-    bermatlamatkan  -  bermatlamat                  ko-kurikulum -  kokurikulum
ii-   bahasa melayu    -  bahasa Melayu             mentadbir     -  pentadbiran
iii-  meramal              -  meramalkan                  pengunaan   -  penggunaan            


d)  KESALAHAN TATABAHASA/KATA  DAN ISTILAH
            Kesalahan Bahasa                            istilah
i-          di waktu          -   pada waktu             mengambil-       -  merakam     
ii-         menyedari mengenai masalah           - menyedari masalah                                            
                                                                         berat               -   serius
iii          oleh kerana- oleh sebab                      rosak              - layu          

e)
i-      sehari selembar benang , lama-lama menjadi kain
ii.     bulat hati
iii-    cari jalan        
JAWAPAN SET 22

a)
i-    kelasi kapal yang  tugasnya mengukur dalamnya laut.
      raja besar
ii    orang yang tugasnya memberi keterangan rasmi kerajaan/ syarikat kepada orang 
      ramai.
iii   yang kerjanya merakam gambar
iv.  guru pakar,guru di universiti
v    raja besar
iv   pemaisuri atau raja perempuan

b)
(i)                 Subjek             -  Puan Rofiyah
Predikat           -  ialah guru tingkatan saya.
(ii)               Subjek             -  rumah berwarna jingga itu.
Predikat           -  Besar sekali 
(iii)             Subjek             -  baju batik saya di atas meja itu.
Predikat           -  Belum bergosok
(iv)             Subjek             -  Ayah
Predikat           -  menebas semak samun di belakang rumah
Subjek             -  Kamus dwibahasa itu  
Predikat           -  sudah saya beli.
(v)               Subjek             -  Baju kurung biru itu
Predikat           -  dijahit oleh ibu.


c)   KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN
i-    pimpinan – pemimpin                               di perkarangan-             -di pekarangan               
ii-   menunjuk               - menunjukkan           minima                          - minimum
iii-  tersedar                 -  menyedari               insuran                           - insurans 


d)  KESALAHAN TATABAHASA/KATA  DAN  ISTILAH
i-    menghabiskan    - menyelesaikan/menamatkan               di antara         -   antara 
ii-   disulam        -  ditekat                                 paling cantik sekali-  paling cantik/cantik sekali
iii    menyanyikan  -  melagukan                                               di dalam -      dalam

e)
i-    di mana ada kemahuan di situ ada jalan
ii-  di mana bumi dipijak disitu langit dijunjung/ masuk kandang kambing mengembek, masuk kandang kerbau menguak
iii-   kalau tidak dipecahkan ruyung masakan dapat sagunya


JAWAPAN SET 23

a)
(i)            Melorek- menggaris, mencoreng, mencoret
(ii)           Mencanting- melukis corak  pada kain
(iii)          Mencalit- menyapu, menggores
(iv)         Menebuk- membuat lubang, menembusi, menggerek
(v)          Mengecap-menaruh cap, mencetak, memberi tanda
(vi)         Mengukir-membuat lukisan dengan cara memahat membentuk


b)
i-       FN + FN
ii-      FN  + FN
iii-     FN  + FS
iv      FN  + FA
v       FN  +  FK 
vi      FN  +  FA

c) KESALAHAN EJAAN DAN IMBUHAN
i-   memaju     -   memajukan                            mengembleng  -  menggembleng
ii-  buangan-pembuangan                                  dailog    -dialog         
iii- dikorbankan - terkorban                               dasyat                -  dahsyat


d)  KESALAHAN TATABAHASA/KATA  DAN ISTILAH
i-     keping      -   papan                                        bagi             -     untuk 
ii-    para penagih-penagih   - para penagih/penagih-penagih      diletak    -   ditempatkan
iii    pada       -   ke                                                   kecerdasan   -  kecergasan 

e)
i-    mengerjakan sesuatu kerja sehingga selesai

ii-   kalau tidak berusaha,seseorang itu tidak akan mendapat  
      kesenangan.

iii-  banyak sama banyak,sedikit sama dikongsi
JAWAPAN SET 24
a.
  (i)    Kedukaan-           – perihal yang mendukakan, kesedihan, kesusahan hati, kedukacitaan

 (ii)    Keilmuan-            perihal ilmu, menurut ilmu pengetahuan ilmiah
(iii)    Kemanusiaan      - perihal manusia, sifat-sifat manusia
(iv)    Bersekongkol      - berkomplot, bersubahat, berpakat dalam sesuatu   
                          pergerakan/perbuatan jahat
(v)    Bersengketa        - bertelingkah, bergaduh atau berselisih
(vi)    Berseteru             - musuh atau lawan (orang perseorangan)b.
            i. FN + FN
ii. FN +FS
iii. FN + FA
iv. FN + FK
v. FN + FN
vi. FN + FK

c          .i. akedemik – akademik,                   menandatangankan – menandatangani
ii. stesyen – stesen,                                         mempercayai – dipercayai
iii. dokumenteri – dokumentari,                      ditayang         – ditayangkan

d.            i.  Persefahaman – Perpaduan,                      yang – bahawa
ii. pendidikan – pengajaran,                para guru-guru- para guru/ guru-guru
iii. penurunan – kekurangan,                          berapa – beberapa

e.            i. lembu punya susu, sapi punya nama – orang lain berusaha, orang lain yang
   dapat   nama
ii. bagai air titik ke batu – susah untuk menasihati orang yang degill
iii.makan angin- berjalan-jalan

JAWAPAN SET 25(a)  i.          alih-   pindah, tukar, ubah, gantii
            alih-alih – tidak disangka-sangka
ii.          diam- tidak bercakap, tidak bergerak
            diam-diam- tidak memberitahu orang, secara sulit, senyap-senyap
iii.         suka- perasaan giranng dlam hati, senang hati,mahu, rela,sudi,gemar akan,setuju , menaruh kasih
            suka-suka - seronok
(b)
                             
i.      Subjek : Rakyat sebuah negara  
Predikat :  wajib menjunjung perlembagaan negara.
            ii.    Subjek:  Pahlawan berlima saudara itu 
       Predikat:   mengawal istana raja.
iii.   Subjek:Baginda  
       Predikat:   menganugerahkan bintang kehormatan kepada tokoh itu.
iv.  Subjek: Kita  
      Predikat:   harus mengekalkan nilai dan norma masyarakat.
v.  Subjek: Istana diraja  
     Predikat:  dikawal ketat oleh hulubalang-hulubalang sultan.
vi. Subjek: Dayang 
     Predikat:   mengiringi tuan puteri beristirehat di taman.

(c)  i. perbagai- pelbagai,                                      bersendirian – persendirian
      ii. prajudis-prejudis,                                memperjuang – memperjuangkan
      iii. sentemen – sentimen,                       mencadang- mencadangkan

(d)  i.  darah pembuluh –pembuluh           lintasan jantung – pintasan jantung
      ii. di antara – antara,                           berintegrasi – berintegriti
      iii. lapangan – landasan,                      bila- apabila

(a)   i. membisu seribu bahasa- enggan berkomunikasi
      ii. bagai abu di atas tunggul – tidak selamat, sentiasa terancam
iii.Gajah sama gajah bertelagah, pelanduk mati di tengah-tengah – orang atasan   
    berkonflik,   rakyat menjadi mangsa


JAWAPAN SET 26
a.
                        i.      bual bicara- perbincangan mengenai sesuatu pendapat atau buah fikiran
                       ii.      jerih payah- perbincangan mengenai sesuatu pendapat atau buah fikiran
                      iii.      kuat kuasa- perihal mulai berlakunya (peraturan, undang-undang)
                     iv.      lalu lintas- kerap atau selalu melintas, sibuk ke sana ke mari, perihal pergi balik( orang, kenderaan)
                      v.      susun atur- longgok, teratur (berlapis-lapis, bertindih-tindih), rangkai, untai,tingkat
                     vi.      tunjuk ajar – petunjuk supaya diketahui dan diikut sebagai bimbingan(b)   i. Swee Lan membeli baju yang berwarna merah.
      ii. Datuk Nicol Ann David dan Datuk Lee Chong Wei ahli sukan Negara
iii. Saiful tidak dapat hadir kerana tidak sihat.

 (c)   i. mekanisma – mekanisme,                                         diekspresikan – mengekspresikan
 ii. aggresif- agresif,                                                    merancakan - merancakkan
      iii. aqidah – akidah,                                                     mengkiblatkan – berkiblatkan

(d)   i.dari – daripada   ,                                               sekeping - sebuah
      ii.di zaman,  pada zaman                                            terkongkong- terbatas, terhad
iii.yang – bahawa,                                           melambatkan-menurunkan , mengurangkan(e)   i. bagai aur dengan tebing
      ii. yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing
      iii. jika ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya