SSI PERKASA

SSI PERKASA

Friday, September 28, 2012

MODUL JAWAKHIR NEGRI JOHOR JAWAKHIR 2 2012 - TATABAHASA


Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa
( 30 markah )
Jawab semua soalan
SET 1
a)         Tulis  satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
            (i)         haru-biru    
            (ii)        tunggang-langgang
(iii)       kering - kontang
(iv)       keluh-kesah
(v)        bolak-balik
(vi)       lintang-pukang                                                                       
                                                                                                                        [ 6 markah ]
b) Tukarkan ayat biasa di bawah kepada ayat songsang tanpa mengubah maksud asalnya.
            (i) Sambutan Maal Hijrah di kawasan itu sungguh meriah.
            (ii) Tarikh tutup permohonan itu pada hari Jumaat.
            (iii) Rombongan pengantin itu tiba di Johor Bahru pada pukul 12.30 tengah hari.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]
c)         Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.
            Aktiviti sukan dapat mempupuk perpaduan antara kaum. Semasa bersukan, kanak-  kanak dan remaja yang berbilang bangsa dapat berinteraksi dan saling memahami antara satu sama lain. Aktiviti sukan juga dapat menenang fikiran setelah penat bekerja disamping  dapat mengurangkan tekanan dan dapat mengisi masa lapang. Dengan ini,remaja dapat menghindari diri daripada gejala negetif seperti merokok dan vandalism.                                                                                                                                                                                                                                               [ 6 markah ]
d)         Dalam setiap ayat  di bawah terdapat satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan  satu  kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak  boleh menyenaraikan lebih daripada satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu  kesalahan tatabahasa . Anda tidak perlu menyalin ayat  itu semula.
(i)         Kemerdekaan yang dinikmati oleh kita sekarang ialah hasil pemberian nenek moyang dan para pejuang bangsa.
(ii)        Ibu bapa memainkan peranan penting dalam melukiskan masa hadapan anak-anak dan memastikan mereka terhindar dari gejala sosial.
(iii)       Tujuan konvensyen Patriotisme Remaja diadakan ialah untuk meningkatkan kualiti modal insan agar mempunyai rasa sayang dan cinta akan negara.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]
e)         Baca petikan di bawah dengan teliti,dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang menggambarkan  tiga situasi  berbeza  yang terdapat dalam petikan.
                                    Berkat usaha dan kesungguhan Azmin dalam pelajaran menyebabkan beliau terpilih untuk melanjutkn  pelajaran di _________________(i) . Walaupun  beliau dalam kalangan keluarga yang kurang berada, namun kemiskinan bukanlah penghalang untuk beliau mencapai kejayaan.Kini, beliau boleh berbangga dengan jawatan ______________(ii) yang disandangnya. Beliau tidak lupa  akan jasa dan pengorbanan yang telah diberikan oleh ibu bapanya. Beliau tidak mahu menjadi seperti ____________(iii) .
                                                                                                                                    [ 6 markah ]


SET 2
a)         Tulis  dua ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
            i.          usaha
            ii.          berusaha
            iii.         mengusahakan
            iv.        pengusaha
            v.         pengusahaan
            vi.        perusahaan
           
                                                                                                                                    [6 markah ]
b)     Tukarkan ayat-ayat songsang  di bawah kepada ayat biasa tanpa mengubah maksud asalnya.
            (i) Memancing ikan semalam ayah.
            (ii) Terbabas ke dalam parit kereta mewah itu.
            (iii) Telah saya duduki pada awal bulan lalu ujian untuk memasuki kelas memandu .
                                                                                                                                    [ 6 markah ]
c)         Dalam setiap ayat  di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat-ayat itu semula.
(i) Satu lapuran lengkap tentang kejadian kemalangan yang dilibatkan bas ekspres itu               
    diserahkan kepada Menteri Pengangkutan.

(ii) Runtuh akhlak dalam kalangan remaja mengakibatkan ramai remaja
     terjebak dalam masaalah sosial.

(iii) Selepas upacara peresmian dewan, pegawai daerah itu dibawa lawatan ke bilik      
      pameran.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]
d)         Dalam setiap ayat  di bawah terdapat satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan  satu  kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak  boleh menyenaraikan lebih daripada satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu  kesalahan tatabahasa . Anda tidak perlu menyalin ayat  itu semula.
(i) “Adakah menu yang dihidangkan oleh tukang masak di hotel ini ?, tanya peserta 
     perlawanan memasak itu.

(ii)  Bapa saudaranya memperoleh pendapat yang agak lumayan hasil jualan pisang  
      goreng yang dia buat.

(iii)  Kami amat terkejut bila mendapat tahu bahawa ada seekor lembu mati kerana  
      digiling kereta api di kawasan landasan itu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              [ 6 markah ]

  e)      Berikan maksud bagi setiap peribahasa di bawah.
            (i) bagai menatang minyak yang penuh.
            (ii) seperti pahat dengan penukul.
            (iii) seperti ketam mengajar anaknya berjalan betul.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]
SET 3
a)         Tulis  satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
            (i) kira-kira
            (ii) duduk-duduk
(iii) jarang-jarang
(iv) baik-baik
(v) alih-alih
(vi) hampir-hampir                                                                 
                                                                                                                             [6 markah ]
b)       Tukarkan ayat biasa di bawah kepada ayat songsang tanpa mengubah maksud asalnya.
            (i)         Kakak saya menyimpan wang di Bank Simpanan Nasional.
(ii)        Calon persendirian yang akan mengambil peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia tahun ini tidak banyak.
(iii)       Kakak Rahimah mengikuti kursus Ijazah Pengurusan Perniagaan di universiti  tersebut.
                                                                                                                                        [ 6 markah ]

c)         Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat,anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat  itu semula.
(i)         Nilai kayu getah semakin mahal sejak bahan itu dieksport dan menjadikan bahan untuk perabut.
(ii)        Sejak perkhidmatan pos dilaksanakan secara pengswastaan, pengurusannya menjadi lebih efisyen.
(iii)       Malam itu menjadi gelap-gulita  kerana awan hitam berkepul-kepul menandai hari hendak hujan.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]


d)         Dalam setiap ayat  di bawah terdapat satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan  satu  kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak  boleh menyenaraikan lebih daripada satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu  kesalahan tatabahasa . Anda tidak perlu menyalin ayat  itu semula.
(i)         Pihak sekolah akan menerima semula pelajar yang telah dibuang sekolah bertujuan memberikan ketakutan kepada pelajar lain.
(ii)         Encik Naqib menerangkan tentang faedah aktiviti kitar semula yang dapat mengatasi masalah kekurangan tapak penghapusan sampah.
(iii)       Peserta yang paling hebat sekali dalam persembahan itu telah dipilih sebagai pemenang  dalam pertandingan yang menyediakan peruntukan yang lumayan.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]

e)         Baca  ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian kemukakan peribahasa yang menggambarkan   situasi yang terdapat dalam ayat tersebut.
(i)         Banyak jurujual yang bekerja siang malam kerana mahu mendapat pakej percutian percuma yang ditawarkan oleh pihak pengurusan  kepada jurujual yang dapat memenuhi sasaran jualan mereka  dalam sebulan.
(ii)        Penduduk di kampung itu tidak hairan dengan sikap Kim Moi yang suka membuat kerja-kerja  kebajikan seperti ibu bapanya.
(iii)       Amirah sentiasa memelihara adab sopan dan tutur katanya malah dia banyak berjasa kepada orang kampungnya.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]
SET 4
a)         Tulis  satu ayat daripada tiap-tiap  perkataan di bawah supaya jelas  menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
            (i)         batas - perbatasan
            (ii)        bebas - kebebasan
            (iii)       bubar - pembubaran
                                                                                                                                    [ 6 markah ]
b) Tukarkan ayat-ayat susunan songsang  di bawah kepada ayat susunan biasa .
(i)         Telah terkenal sebagai pusat bandar yang padat penduduknya bandar raya Kuala Lumpur.
(ii)        Bekerja dengan cekap dan sempurna sekali kerana diberikan bayaran yang lumayan pekerja itu.
(iii)       Sekiranya tuntutan mereka tidak dipenuhi, para pekerja di syarikat itu akan melancarkan             mogok.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]
c)         Petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidakm perlu menyalin petikan itu semula.
Masalah remaja melibatkan dalam masalah sosial sentiasa mendapatkan perhatian utama media masa. Masalah ini perlu ditangani oleh pelbagai pihak kerana kita tidak boleh menyalahi kepada satu pihak sahaja, iaitu remaja. Sebagai anggota masyarakat yang perihatin akan masalah negara, kita perlu bertanggung jawab dan bekerjasama menanganinya.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]

d)         Dalam setiap ayat  di bawah terdapat satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak  boleh menyenaraikan lebih daripada satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu  kesalahan tatabahasa . Anda tidak perlu menyalin ayat  itu semula.
(i)         Antara agenda-agenda yang dibincangkan dalam mesyuarat semalam ialah       cadangan untuk menghapuskan hutang syarikat itu.
(ii)        Encik Roslan memang padan menerajui syarikat itu memandangkan beliau memiliki kelulusan di bidang ekonomi dan berpengalaman. 
(iii)       Zarith mengumpul jumlah markah yang tertinggi sekali bagi semua mata pelajaran dalam ujian yang lalu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [ 6 markah ]

e)         Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.
(i)         Hazman dan Hairul berbaik semula akhirnya setelah dinasihati oleh ibu mereka      seperti peribahasa ……………………………………………………….
(ii)        Pak Ismail amat berterima kasih dan berbesar hati atas kesudian pihak pemaju perumahan itu menggantikan rumah mereka yang usang dengan sebuah rumah teres seperti peribahasa …………………………………………………..
(iii)       Pak Samad seorang yang rajin mengusahakan kebunnya dan tidak hairanlah dia mendapat keuntungan yang berlipat ganda hasil jualan tanaman di kebunnya. Sikap Pak Samad ini diibaratkan ……………………………………………….
                                                                                                                                    [ 6 markah ]SET 5

a)         Tulis  satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.
            (i)         kekisi
            (ii)        kekabu
(iii)       kekacang
(iv)       jejari
(v)        pepatung
(vi)       sesiku                                                             
                                                                                                                        [ 6 markah ]
b) Tukarkan ayat biasa di bawah kepada ayat songsang tanpa mengubah maksud asalnya.
            (i)         Pusat Sains Negara sudah kelihatan dari jauh.
            (ii)        Pelbagai jenis ikan air tawar terdapat di kiri dan di kananku.
            (iii)       Kita mestilah saling membantu untuk mewujudkan perpaduan dalam kalangan 
                        masyarakat.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]

c)         Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidakm perlu menyalin petikan itu semula.
                        Amanah saham ialah suatu bentuk pelaburan terkumpul yang benarkan pelabur yang mempunyai matelamat serupa mengumpulkan dana masing-masing untuk dilaburi dalam satu portfolio sekuriti yang diuruskan oleh para pengurus dana professional. Pemegang saham tidak membeli sekuriti secara lansung dalam portfolio. Pemilik dana dibahagikan dalam bentuk unit kelayakan.                                                                                                                          
  [ 6 markah ]d)         Dalam setiap ayat  di bawah terdapat satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan  satu  kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak  boleh menyenaraikan lebih daripada satu  kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu  kesalahan tatabahasa . Anda tidak perlu menyalin ayat  itu semula.
(i)         Kementerian Kesihatan sentiasa berusaha untuk meningkatkan kuantiti makanan   dan   kebersihan di premis-premis penyajian makanan.
           (ii)         Ahli-ahli Persatuan bahasa Melayu telah melawat Putrajaya pada minggu lepas.
(iii)       Syarat kelulusan minima bagi mekanik adalah diploma daripada institusi teknikal yang  diluluskan oleh kerajaan.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]

e)         Baca  dan fahami petikan di bawah ini. Kemudian, kemukakan tiga peribahasa yang maksudnya sesuai bagi menggambarkan situasi dalam petikan tersebut.
                                    Pak Ali berbangga dan bersyukur kerana buah-buahan di dusunnya sudah menampakkan hasil. Pak Ali telah berhajat untuk berkongsi rezeki yang diperoleh dengan jiran-jirannya yang selalu memberi sokongan dan semangat. Pak Ali juga gembira kerana anak-anaknya, Rahman dan Rahim akan pulang ke kampung bersama-sama pada hujung minggu nanti. Mereka sudah kembali berdamai setelah hampir dua tahun tidak bertegur sapa ekoran berselisih pendapat tentang hak penjagaan dusun buah-buahannya itu. Kini, kedua-dua orang anaknya selalu pergi ke dusun untuk membantu Pak Ali.
                                                                                                                                    [ 6 markah ]


SET 6

(a)  Tulis satu ayat  bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i)            asak            –       mengasak

(ii)           bendung     –        membendung

(iii)          sebut           –       menyebut
[6 markah]
(b)  Cerakinkan ayat majmuk dalam perenggan di bawah kepada enam ayat tanpa mengubah maksud asalnya.


Golongan remaja memerlukan perhatian dan kasih sayang daripada ahli keluarga.  Mereka tidak seharusnya diabaikan oleh ibu bapa walaupun kebanyakan daripada ibu bapa sibuk bekerja.  Oleh sebab itu, ibu bapa perlu meluangkan masa bersama dengan anak-anak mereka di samping memastikan pencapaian akademik mereka sentiasa cemerlang.                                                                 
[6 markah](c)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Kerajaan mencadang untuk menguatkuasakan undang-undang yang tegas kepada pengguna-pengguna jalanraya yang gagal mematuhi peraturan lalu lintas.


(ii)           Setiap rakyat Malaysia hendaklah fasih bertutur dalam bahasa Melayu untuk menunjukkan percintaan mereka terhadap bahasa resmi negara.


(iii)          Matlamat sekolah mengadakan program gotong royong adalah untuk meningkat semangat kerjasama dan perpaduan dalam kalangan pelajar.

[6 markah]

(d)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Pihak Jabatan Alam Sekitar (JAS) telah menyiarkan amaran keras pada para pengusaha ladang bahawa mereka akan didakwa jika melakukan pembakaran terbuka.

(ii)           Dua orang doktor pakar daripada luar negara telah berjaya menjalankan pembedahan menukarkan hati terhadap Fauzana.

(iii)          Deretan kedai-kedai di Jalan Petaling telah terbakar pada petang semalam akibat litar putus.

[6 markah]


(e)  Baca ayat-ayat di bawah  dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

(i)            Wajah Puteri Aishah sangat cantik jika dibandingkan dengan puteri-puteri lain yang hadir dalam Majlis Jamuan Diraja pada malam tadi.

(ii)           Pasangan pengantin yang duduk di atas pelamin itu sama cantik dan sama padan.

(iii)          Kecantikan gadis Dusun memang  tiada bandingannya.

[6 markah]SET 7

(a)  Tulis satu ayat daripada  perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan kata itu sebagai peribahasa dan nama khas.

(i)            gambar
(ii)           tergambar
(iii)          gambaran
(iv)         penggambar
(v)          penggambaran
(vi)         menggambari
[6 markah]

(b)  Cerakinkan ayat majmuk dalam perenggan di bawah kepada enam ayat tanpa mengubah maksud asalnya.

Kesedaran pengguna terhadap keburukan penggunaan polistirena atau bahan yang dibuat daripada plastik semakin meningkat.  Ramai pengguna membawa bekas makanan untuk membeli sarapan pagi ataupun lauk-pauk makan tengah hari.  Secara tidak langsung perbuatan mereka ini akan dapat mengurangkan penggunaan polistirena sekali gus mengurangkan pencemaran alam sekitar di negara kita.

[6 markah]
(c)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Pelajar-pelajar yang menghadapi masaalah sebaik-baiknya berbincang dengan guru kaunseling untuk mencarikan jalan penyelesaian.


(ii)           Doktor itu memberi kejelasan bahawa kematian pesakit itu disebabkan oleh virus selsema burung.


(iii)          Ekspedisi Ekstrem Tujuh Benua itu disertakan pendaki yang berusia dalam lengkungan 25 tahun hingga 50 tahun.

[6 markah]


(d)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Harga telefon bimbit di masa ini semakin murah dan mampu dipunyai oleh orang ramai.

(ii)           Pisang goreng itu seronok dimakan jika sekiranya masih panas.


(iii)          Kita tidak boleh bergantung pada sektor perindustrian semata-mata oleh kerana sektor pertanian juga memainkan tugas untuk menyumbangkan pendapatan negara.

[6 markah](e)  Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai
           dengan ayat-ayat tersebut.


(i)            Kecantikan anak gadis Pak Ali sentiasa menjadi sebutan para pemuda di Kampung Seberang.

(ii)           Orang kaya itu kerugian besar kerana batu zamrud yang disangkanya berharga rupanya palsu.

(iii)          Ali sentiasa diingatkan oleh keluarganya supaya pandai memilih pasangan hidup yang sesuai dengan keadaan keluarga mereka yang miskin.

[6 markah]


SET 8


(a)  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)            peralihan
(ii)           peraturan
(iii)          perjanjian
(iv)         perpindahan
(v)          persediaan
(vi)         pertuturan

 [6 markah]
(b)  Cerakinkan ayat majmuk dalam perenggan di bawah kepada enam ayat tanpa mengubah maksud asalnya.


Sebahagian kakitangan kerajaan mulai sedar akan kepentingan teknologi maklumat dan telah berjinak-jinak menggunakan komputer.  Mereka mula mengubah sikap dan menganggap penggunaan teknologi maklumat bukan lagi membebankan sebaliknya membantu mereka menghadapi cabaran dan perubahan.

[6 markah]

(c)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.


(i)            Pembangunan yang tidak mengambil kira aspek pertahanan struktur tanah dan kesan alam sekitar ialah punca utama tanah runtuh di kawasan lering bukit.

(ii)           Ibu bapa haruslah meluang masa meneliti prestasi akedemik dan sahsiah anak-anak mereka.

(iii)          Kebanyakan pelancung lebih gemar mengunjungi ke pulau-pulau yang indah.

[6 markah](d)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.


(i)            Isu keracunan makanan dapat diatasi jika sekiranya semua makhluk memainkan peranan yang sewajarnya.

(ii)           Kerja-kerja membaik pulih jejambat di Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2 akan dipindah milik oleh syarikat perunding daripada Jerman dalam masa terdekat ini.

(iii)          Sungguhpun saya bukan berpelajaran tinggi, banyak pendapat yang diberikan oleh saya itu mengagumkan para peserta.


[6 markah]

(e)  Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi tersebut.

Pasangan Eli dan Alin merupakan anak kesayangan keluarga Pak Hussin. Mereka berdua merupakan gadis yang cantik dan sentiasa menjadi sebutan ramai pemuda di Kampung Harmoni. Selain mempunyai kecantikan, kedua-duanya juga pandai menyanyi. Suara mereka sangat memukau para hadirin ketika membuat persembahan sempena sambutan Hari Pekerja yang diadakan di balai raya kampung pada tahun lalu. Namun begitu, kedua-dua gadis ini bukanlah mudah untuk dipermainkan kerana mereka sentiasa menjaga peribadi dan kesopanan sebagai gadis Melayu.


[6 markah]


SET 9


(a)  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)            tanam 
(ii)           tanaman
(iii)          tarik  
(iv)         tarikan
(v)          terjun
(vi)         terjunan

[6 markah]

(b)  Cerakinkan ayat majmuk dalam perenggan di bawah kepada enam ayat tanpa mengubah maksud asalnya.

Shahida sedang giat memperhebat keupayaan dan kepakaran kakitangannya kerana tidak mahu bergantung pada kontrak kerajaan sahaja.   Sehubungan itu, pegawai-pegawainya telah dihantar untuk mengikuti kursus kemahiran dan kejuruteraan lanjutan di luar negara supaya kemahiran mereka mendapat keyakinan pelanggan.
[6 markah]

(c)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Kita harus membangunkan bidang perindusterian dengan lahirkan tenaga pakar dalam bidang ini.
(ii)           Kereta yang berwarna unggu itu telah ditinggalkan oleh seseorang kerana berhabisan minyak.
(iii)          Pemilik-pemilik primis di kawasan itu wajar menunaikan tanggungjawab menjelaskan cukai pentaksiran agar pembangunan dapat dilaksanakan di kawasan mereka.

            [6 markah]

(d)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Kegiatan menghantar rokok dari negara jiran ke negara ini bukan sahaja sukar dibendung tetapi kerajaan mengalami kerugian cukai import.

(ii)           Mereka yang melemparkan cercaan itu sebenarnya mengambil berat kepada segala kepincangan yang berlaku.

(iii)          Keempat-empat orang pelajar-pelajar yang cemerlang itu mendapat tawaran melanjutkan pembelajaran ke sekolah berasrama penuh.

[6 markah]

(e)  Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan tiga peribahasa yang menggambarkan situasi tersebut.


Pasangan pengantin baru itu diraikan dalam suatu majlis yang gilang-gemilang. Kedua-dua pengantin tersebut dipuji oleh para tetamu yang hadir kerana mereka sama cantik dan sama padan. Majlis yang bertemakan perkahwinan dalam taman telah dihiasi dengan pelbagai jenis bunga yang cantik. Pelbagai peralatan perkahwinan yang mahal telah digunakan untuk majlis tersebut dan sesuai dengan perbelanjaan yang telah dikeluarkan oleh pihak keluarga kedua-dua pengantin. Semoga perkahwinan tersebut kekal sepanjang hayat dan sentiasa diingati oleh semua hadirin.


[6 markah]


SET 10

(a)  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah ini supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan kata itu sebagai peribahasa atau nama khas.


(i)            Lintas langsung
(ii)           Mudah alih
(iii)          Soal jawab
(iv)         Temu janji
(v)          Tunjuk cara
(vi)         Uji bakat[6 markah]
(b)  Cerakinkan ayat majmuk dalam perenggan di bawah kepada enam ayat tanpa mengubah maksud asalnya.

Nilai-nilai murni yang wujud dalam sesuatu masyarakat bukan sekadar untuk menyatukan anggota masyarakat tetapi juga untuk membentuk tamadun manusia.  Sekalipun dalam kehidupan terdapat pelbagai kerenah manusia, namun hal itu mesti diterima sebagai asam garam hidup bermasyarakat.

[6 markah]
(c)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.


(i)            Keamanan yang dinekmati oleh rakyat negara ini tidak mustahil akan bertukar tangan jika mereka pentingkan diri sendiri.

(ii)           Pelajar hendaklah merojok kepada buku panduan apabila mereka mengisi borang untuk melanjut pelajaran ke peringkat yang lebih tinggi.

(iii)          Tapak penglupusan sampah yang terdapat di kawasan tertentu kerap mengalami lilihan pada musim hujan.

[6 markah]

(d)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan kesalahan tatabahasa.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.


(i)            Pihak berkuasa sentiasa bersikap tegas terhadap mana pihak yang mencuba meledakkan huru-hara dan pergeseran antara rakyat di negara ini.

(ii)           Golongan remaja yang terlibat dalam juvana kes perlu dibantu oleh masyarakat supaya ianya tidak terus-menerus melakukan amalan salah tersebut.

(iii)          Akta Kawalan Harga yang kerajaan wujudkan adalah untuk meneliti kenaikan harga barangan dan menjaga kepentingan pengguna.

[6 markah]
 
(e)  Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.


(i)            Tiada sesiapa yang berani memarahi Sazali kerana dia menjadi anak kesayangan keluarganya.

(ii)           Shima sentiasa mengelak pelawaan kami untuk berkelah di tepi pantai kerana takut panas.

(iii)          Sesiapa sahaja akan terpesona apabila mendengar suara Siti yang merdu ketika menyanyi.
[6 markah]SET 11

(a)  Tulis satu ayat bagi setiap kata ganda di bawah untuk menunjukkan anda faham akan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)            alang-alang
(ii)           hidup-hidup
(iii)          julung-julung
(iv)         lama-lama
(v)          siang-siang
(vi)         untung-untung
[6 markah]

(b)  Teliti ayat-ayat di bawah, kemudian pisahkan ayat-ayat tersebut kepada subjek dan predikat.

(i)            Buku Siti yang telah koyak perlu diganti dengan yang baru.
(ii)           Kuali itu tergantung pada dinding.
(iii)          Rumah yang musnah itu tidak boleh diduduki lagi.
(iv)         Kuih yang basi itu telah dibuang oleh emak.
(v)          hujan lebat  mendorong saya berlindung di pondok usang itu.
(vi)         Saya perlu membawa pensel yang tajam semasa peperiksaan.
      [6 markah]

(c)  Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

(i)            Tindakan pihak berkenaan menghadkan halaju kenderaan bertujuan untuk
                  mengurangkan kemalangan jalanraya.
(ii)           Perdana Menteri China itu memaksa menggunakan khidmat juru bahasa untuk berkomunikasi dengan Perdana Menteri Malaysia.

(iii)          Segala derma yang diperoleh daripada kutipan itu akan dipersalurkan kepada tabong kebajikan pelajar.
[6 markah]

   

(d)        Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak bolehmenyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Akhbar itu menyediakan ruangan pujuk sebagai sindiran kepada pihak tertentu supaya mereka memikirkan semula tindakan yang telah mereka ambil.

(ii)           Apabila harga barangan semakin meningkat, mereka terpaksa membeli juga barang-barang tiruan yang berharga murah di pasaran.

(iii)          Petronas telah meningkatkan usaha menggali minyak pada tahun lalu dalam usaha meningkatkan tabungan minyak sekurang-kurangnya 25 peratus.
[6 markah]

(e)       Tulis satu ayat bagi setiap peribahasa di bawah supaya jelas menunjukkan anda
            faham maksud dan penggunaannya.
(i)            Langkah kanan
(ii)           Lintah darat
(iii)          Membuka pekung di dada
[6 markah]


SET 12

a.         Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

i.              bengkang-bengkok
ii.             compang-camping
iii.            haru-biru
iv.           koyak-rabak
v.            kusut-masai
vi.           licin-licau
[6 markah]

b.       Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama+ Frasa Nama (FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) atau Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS).

i.      Nasi lemak ibu sangat sedap.
 1. Anjing itu sedang menyalak.
 2. Rumah saya di atas bukit.
 3. Hadiah itu untuk ibu saya.
 4. Kedai buku itu kedai datuk saya.
 5. Jalan menuju ke rumah Salmah lurus.
[6 markah]

c.   Dalam setiap ayat  di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu  kesalahan    penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu  kesalahan ejaan dan satu  kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i.      Berita tentang banjir di Perlis disiarkan oleh stesen television dari masa ke masa.

 1. Mak Som memasakkan bubur lambok untuk anaknya yangberpuasa.

 1. Keputusan sesuatu pemeriksaan bergantung pada kerja sama semua pihak.
[6 markah]

d. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
                                                                                                                                                                                                                                            
i.      Kita tidak boleh bergantung  pada sektor perindustrian semata-mata oleh kerana sektor pertanian juga memainkan peranan untuk menyumbangkan pendapat negara.

 1. Pihak ibu bapa-ibu bapa begitu marah kerana pihak sekolah tidak menunaikan hukuman rotan mengikut prosedur yang betul.

 1. Sistem penghawa dingin yang tidak berfungsi telah menyebabkan lima orang daripada pekerja-pekerja syarikat itu mati ketika berada di dalam terowong yang panas.
[6 markah]
3e. Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai  dengan ayat-ayat tersebut.

i.      Siti membuat kerja sambilan terlebih dahulu sebelum mendapat pekerjaan yang tetap.

 1. Setelah Cikgu Osman berpindah ke sekolah lain, Cikgu Salleh pula mengambil alih tugasnya sebagai guru bahasa Melayu di sekolah itu.

iii.    Alex Wong memandu dengan cermat dan berhati-hati agar selamat.
[6 markah]


SET 13

a. Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas

i.              bebenang
ii.             dedaun
iii.            gegelang
iv.           jejari
v.            lelaki
vi.           rerambut
[6 markah]

b.  Tukarkan ayat-ayat di bawah ini daripada ayat cakap ajuk kepada ayat cakap pindah.
            “Cikgu Haris!” tegur Puan Hanis dengan tiba-tiba.
            “Siapa awak?” tanya Cikgu Haris.
             “Cikgu tak kenal saya lagi?” kata Puan Hanis dengan senyuman.
            “Maafkan, saya,” kata Cikgu Haris merendah diri.
            “Saya Hanis, bekas pelajar cikgu,” kata Puan Hanis.
“Baru saya ingat, Hanis pelajar yang comel dan cemerlang di SMK Kota Jaya,” balas Cikgu Haris.
[6 markah]c.  Dalam setiap ayat  di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu  kesalahan    penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu  kesalahan ejaan dan satu  kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i.      Saya tidak dapat kedengaran apa-apa yang diperkatakan oleh Salmah kerana suasana hingar bingar.

 1. Zarul Amin berbaring keletihan setelah pulang daripada menjaja ais krim.

 1. Faiz yang menemui pasangan ini hingga mereka menjadi pasangan suami-isteri yang bahagia.
[6 markah]

d. Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.                                                                                                                                                                                                                                                            
i.      Pihak pemaju perumahan itu masih tidak mengindahkan teguran yang dibuat oleh para pembeli sedangkan mereka telah berjanji untuk mengatasi masalah itu sejak dari tahun lepas lagi.

 1. Adik suka menculik makanan yang telah ibu hidangkan dengan menggunakan tangan lalu menjilatnya.

 1. Pemikiran sasterawan itu begitu cucuk dengan pemikiran saya sehingga banyak perkara-perkara lain yang dilakukannya menjadi ikutan saya.
[6 markah]

e. Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang
    menggambarkan situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan ini.

Selepas ditipu oleh seorang lelaki, Mak Jenab berhati-hati agar perkara itu tidak berulang lagi dalam hidupnya. Banyak kerugian terpaksa ditanggung oleh Mak Jenab. Mak Jenab menyesal tetapi sudah terlambat. Kini, dia berjimat cermat mengumpul wang semula untuk menunaikan haji ke Makkah.

[6 markah]

SET 14

(a)  Tulis satu ayat bagi setiap perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

i.              Habis-habisan
ii.             Kecil-kecilan
iii.            Kenang-kenangan
iv.           Terang-terangan
v.            Terus-terusan
vi.           Timang-timangan
 [6 markah]

(b)  Tukarkan ayat-ayat di bawah ini daripada cakap pindah kepada cakap ajuk.

Roslan menanyai abangnya, Rosli, tentang sebab-sebab negara kita mengadakan pilihan raya umum. Rosli menjelaskan bahawa negara Malaysia mengamalkan pemerintahan secara demokrasi. Roslan menyatakan bahawa kadang-kadang dia terdengar ungkapan demokrasi berparlimen disebut-sebut lalu menanyakan maksud ungkapan itu yang sebenarnya kepada Rosli. Rosli menjelaskan bahawa walaupun kerajaan Malaysia dipilih oleh rakyat, namun demikian kerajaan ini mestilah berdasarkan perlembagaan yang digubal oleh parlimen.
[6 markah]

(c)  Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)         Sepuluh orang awam dilapurkan terbunuh apabila taufan Katrina melandai   
     kawasan pantai Teluk Mexico.

(ii)           Encik Abdul Haris membeli pelajar-pelajarnya mee goreng.

(iii)          Mereka menasihatkan Hasnul supaya belajar dengan bersungguh-sungguh agar kerjaya sebagai juru terbang yang diidam-idamkannya itu menjadi kenyataan.
[6 markah]
(d)    Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

              i.    Ibu pergi ke Pak Kassim Restoran untuk membeli makanan kerana tidak sempat menyediakan sarapan tengah hari.
             ii.    Murid lelaki itu menulis semula karangan yang telah dibaik pulih oleh gurunya.
            iii.    Kadangkala seorang itu tidak menyedari tentang potensi yang ada dalam dirinya.
[6 markah]

(e)         Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian isikan tempat kosong dengan peribahasa yang menggambarkan situasi yang terdapat dalam petikan.

Walaupun Encik Asrul berpangkat tinggi, tetapi dia tetap bergaul dengan orang biasa kerana _________________. Encik Asrul sering membantu orang susah di kampungnya.  Dia sanggup mengorbankan masa, tenaga dan wang ringgit untuk meringankan kesusahan orang lain. Encik Asrul seorang yang __________________ dan tidak sombong dengan kedudukannya.  Sikap Encik Asrul boleh diibaratkan ________________ kerana bapanya juga seorang yang prihatin dan baik hati.

SET 15

(a)  Tulis ayat bagi setiap pasangan perkataan di bawah supaya jelas menunjukkan perbezaan maknanya. Anda tidak boleh menambah imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa dan nama khas.

i.              ribut                 -           rebut
ii.             seluruh            -           seloroh
iii.            tonton              -           tuntun
[6 markah]

(b)  Teliti ayat-ayat di bawah, kemudian tukar ayat-ayat tersebut menjadi ayat songsang.

              i.        Hazwan menaikkan bendera ketika Lagu Negaraku dinyanyikan.

             ii.        Tetamu kehormat itu menaburi pasangan pengantin dengan bunga rampai.

            iii.        Dia tewas oleh sebab malas berlatih.
[6 markah]

(c)  Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

              i.        Dia jarang-jarang balik kekampung setelah perpindahan ke Johor Bahru kerana mengikut keluarganya.
             ii.        Para pelancung yang berkunjung ke negara ini dikehendaki menjalankan pemeriksaan kesihatan terlebih dahulu.
            iii.        Remaja sekarang semakin kurang mendapat pemerhatian daripada ibu-bapa.
[6 markah](d)       Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

                      i.        Kami baharu sahaja tiba ke pusat peranginan yang paling terkenal sekali di Pulau Langkawi.
                     ii.        Kami berhenti untuk beristirahat setelah tiga setengah jam melalui lebuhraya di pendalaman negeri Johor.
                    iii.        Bangunan pejabat ibu kastam yang teramat cantik itu telah diresmikan oleh Menteri Besar.
[6 markah]

(e)   Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan ayat-ayat tersebut.

                      i.  Pak Ludin yang dibuang kerja itu kini hidup lebih menderita apabila isterinya turut diberhentikan daripada menjadi pembantu di rumah orang kaya itu.

                     ii.  Pak Hamid menyirat jalanya sedikit demi sedikit dan akhirnya siap walaupun mengambil masa yang agak lama.

                    iii.  Walaupun perlawanan bola sepak itu sudah berakhir, tetapi keputusannya masih dipertikaikan.
                                                                                                   [6 markah]


SET 16

(a)  Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)            ganggang              -           gelanggang
(ii)           kuncup                  -           kemuncup
(iii)          suling                     -           seruling
[6 markah]

(b)  Cerakinkan setiap ayat majmuk di bawah kepada dua ayat tunggal.

(i)            Izyan sedang membaca buku dan Imran sedang membuat latihan Matematik.
(ii)           Encik Ishak hendak ke pejabatnya di Mersing atau ke bandar Kluang.
(iii)          Kami membeli rumah yang besar di atas bukit itu.
[6 markah]


(c)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Puan Aiza menjaga ibu mertuanya yang baru menjalani penbedahan di Hospital Pakar Puteri.

(ii)           Datuk Rahim Razali merupakan juru-ulas sukan yang disegani  dan beliau telah banyak mengulas acara sukan yang terlangsung di negara kita.

(iii)          Semua stesyen kereta api telah diselenggara dengan baik demi memuaskan hati orang ramai yang menggunakan perkhidmatannya.

[6 markah]

(d)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Pengguna jalan raya diingatkan supaya berhati-hati semasa menyeberang jalan raya untuk mengelakkan diri daripada terlibat di dalam kemalangan.

(ii)           Wang tabungan dapat digunakan oleh kita semasa kesuntukan wang untuk melanjutkan pelajaran.

(iii)          Sudah bertahun lamanya dia tidak pergi ke kampungnya kerana kedua-dua ibu dan bapanya telah meninggal dunia.
[6 markah]


(e)  Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.

Ketua Kampung Sepakat telah mengingatkan anak-anak buahnya supaya berunding dan bermuafakat dalam menyelesaikan sebarang masalah ibarat ____________ (i)__________.
Beliau juga meminta penduduk kampung ______________(ii)_____________ kerana harga barang pada masa ini semakin meningkat. 

Oleh itu, mereka hendaklah berhati-hati dalam membelanjakan pendapatan mereka.Semua penduduk perlu mengelakkan pembaziran, bak kata peribahasa _______________(iii)______________
[6 markah]SET 17

(a)  Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa ataunama khas.

(i)            gigi                   -           gerigi
(ii)           kupas              -           kelupas
(iii)          serak               -           selerak           
[6 markah]
           

(b)  Tukarkan ayat bersusunan biasa di bawah kepada ayat bersusunan songsang tanpa mengubah maksud asalnya.

(i)            Saya akan melanjutkan pelajaran ke Universiti Malaya jika mendapat keputusan yang cemerlang.

(ii)           Kami sekeluagra akan bercuti ke Pulau Pinang pada bulan September.

(iii)          Program Perkhemahan Badan Beruniform ditangguhkan pada minggu hadapan kerana keadaan cuaca yang buruk.
[6 markah]


(c)  Dalam petikan di bawah, terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

Penggunaan internet dalam bidang pendidik antara lain membolehkan guru dan pelajar memperolehi pelbagai sumber maklumat. Hal ini demikian kerana pada masa ini, maklumat tidak lagi bergantung pada buku tek semata-mata sebaliknya turut bergantung pada internet yang diberikan maklumat yang bersifat menyeloroh dan menarik. Oleh itu, minat pelajar terhadap pembelajaran semaken meningkat.
[6 markah](d)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Beberapa buah mini estet akan dibuka di kawasan pendalaman untuk mengelakkan generasi muda berhijrah ke bandar.

(ii)           Pemohon perlu melengkapkan segala butir-butir yang diperlukan sebelum menyerahkan borang permintaan tersebut.

(iii)          Gunung Kinabalu di Sabah merupakan banjaran yang paling tinggi sekali di Malaysia.
[6 markah](e)  Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut.

(i)            Walaupun pendakian semakin mencabar, mereka terus mendaki gunung itu kerana bagi mereka setiap perkara itu mestilah diusahakan hingga beroleh matlamatnya.

(ii)          Penduduk di kawasan perumahan mewah itu sukar disatukan kerana mereka memiliki pelbagai idea dan fikiran.

(iii)          Shafiq menghadapi pelbagai masalah apabila tinggal serumah dengan lima orang kawannya yang mempunyai  perangai yang bermacam-macam itu.

[6 markah]


SET 18

(a)  Tulis satu ayat bagi setiap  frasa di bawah supaya jelas menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya.  Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)            melanjutkan pelajaran
(ii)           menunaikan janji
(iii)          mencapai cita-cita
(iv)         bersemangat waja
(v)          memerah keringat
(vi)         menjamu selera
[6 markah]


(b)  Tukarkan ayat aktif di bawah kepada ayat pasif tanpa mengubah maksud asalnya.

(i)            Ibu bapa harus mengawasi anak-anak remaja agar tidak terjebak dengan gejala negatif.
(ii)           Perdana Menteri Malaysia telah merasmikan Sambutan Hari Belia Negara 2012 di Putrajaya.
(iii)          Universiti Malaysia Sabah telah mengambil seramai 276 orang pelajar untuk mengikuti Program Asasi Sains.
[6 markah]


(c)  Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Kerajaan telah melaksanakan pelbagai usaha untuk menggalakan kemasukan  pelabor asing untuk berniaga di negara kita.
(ii)           Dia menandakan pilihan jawapan  yang betul tanpa was-was kerana dia telah diulang kaji sebelum menduduki peperiksaan.
(iii)          Jawapan pelajar akan memeriksa oleh guru-guru berdasarkan skima pemarkahan yang telah ditetapkan.
[6 markah]
(d)  Dalam petikan di bawah, terdapat tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalahan tatabahasa  Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan penggunaan kata atau istilah dan tiga kesalahan tatabahasa.  Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

Ibu bapa perlu memastikan anak-anak mereka mendapat didikan agama yang sewajarnya.  Hal ini demikian kerana, ikatan agama yang kukuh akan menjadi tembok kepada anak-anak untuk mendepani pelbagai cabaran-cabaran.  Anak-anak juga mampu menggunakan ilmu  agama supaya membezakan perkara yang baik dengan yang buruk.  Mereka akan hidup bahagia sebagai modal insan yang berjaya dan masyarakat hormati.
[6 markah]


(e)  Baca maksud peribahasa di bawah dengan teliti, kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud peribahasa tersebut.

(i)            Jika orang telah berbudi kepada kita, kita harus membalasnya dengan baik.
(ii)           Pengetahuan seseorang itu bukanlah diukur berdasarkan rupa atau umurnya.
(iii)          Kerja yang selalu ditangguh-tangguhkan tidak akan dapat diselesaikan.
[6 markah]SET 19

 (a)       Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.             
            (i)         menggeletar
            (ii)        menjelajah
            (iii)       mengelupas
            (iv)       berserabut
            (v)        bergerigi
            (vi)       bergemerlapan
           [6 markah]
 (b)       Kenal pasti jenis ayat-ayat di bawah. Tentukan sama ada ayat – ayat tersebut ialah
           ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya atau ayat seruan.

(i)             Pokok kelapa di hadapan rumah nenek amat tinggi.
(ii)           Buah durian di kebun ayah belum gugur?
(iii)          Kita digalakkan berderma kepada anak-anak yatim untuk mendapat keberkatan hidup.
(iv)         Tolong siapkan tugasan yang saya beri dan hantar sebelum hari Khamis.
(v)          Syabas, anda telah berjaya menjawab semua soalan dengan betul!
(vi)         Para pemimpin menyusun rancangan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup rakyat.

[6 markah]
(c)        Dalam setiap ayat  di bawah terdapat satu kesalahan ejaan dan satu  kesalahan    penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu  kesalahan ejaan dan satu  kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i)              Sikap anti sosial menyebabkan remaja alami stres dan kemurungan yang boleh memudaratkan diri.
ii)             Para prajurit telah berjuang mati-mati untuk mempertahankan kedaulatan tanah air tercinta.

iii)            Kanak-kanak di khemah larian itu berebutan makanan yang diagehkan oleh sukarelawan dari Malaysia.
                                                                                                                                    [6 markah]

(d)        Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i)            Daripada sudut penglihatan umum, transformasi pendidikan amat penting demi kemajuan negara.
(ii)           Kanak-kanak yang saling kejar-mengejar di taman permainan itu kelihatan amat suka.
(iii)          Kerajaan menyediakan kursus kepada ramai orang untuk belajar menyulam songket yang menjadi warisan budaya.
[6 markah]

(e)        Baca  ayat-ayat  di bawah  dengan  teliti  dan  kemudian  nyatakan  peribahasa  yang
     sesuai dengan maksud ayat tersebut.

(i)            Ibu selalu menasihati abang yang baru bekerja agar hemat berbelanja dan membuat pembelian mengikut keperluan dan kemampuan agar tidak terperangkap dengan jerat hutang.

(ii)           Kawasan kejiranan Taman Kasih sentiasa dalam keadaan aman kerana para penduduknya bersatu hati dan bermuafakat mengadakan rondaan  untuk membanteras jenayah.

(iii)          Sikap Akmal yang selalu melengah-lengahkan kerja-kerja sekolahnya telah menyebabkan dia  dimarahi oleh guru kerana gagal menyiapkan tugas tepat pada masanya.                                                                                      

 [6 markah]SET 20
(a)        Tulis dua ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas. 
(i)            jatuh
(ii)           berjatuh
(iii)          dijatuhi
(iv)         kejatuhan
(v)          menjatuhkan
(vi)         terjatuh
              [6 markah]

 (b)       Kenal pasti jenis ayat-ayat di bawah. Tentukan sama ada ayat – ayat tersebut ialah
           ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya atau ayat seruan.

(i)            Almari itu dibuat daripada kayu jati atau kayu cengal?
(ii)           Baca semua soalan dengan teliti sebelum menjawabnya.
(iii)          Bidang pertanian kurang menarik perhatian para belia.
(iv)         Usahlah dikenangkan lagi peristiwa silam yang melukakan hati.
(v)          Wah, hebatnya reka bentuk Proton Preve yang baru diperkenalkan kepada masyarakat!
(vi)         Pelajar cemerlang itu mendapat tajaan untuk melanjutkan pelajaran di luar negara.

   [6 markah]
(c)        Dalam petikan di bawah terdapat tiga  kesalahan ejaan dan tiga  kesalahan    penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga  kesalahan ejaan dan tiga  kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
Tabiat buruk sebilangan angota masyarakat di negara ini yang masih tidak bijak menguruskan buangan sampah dan sisa pepejal amat dikesali. Sama ada percaya atau tidak, kita harus terima hakikat bahawa jika sampah-sarap yang dibuang oleh rakyat Malaysia dikumpulkan akan mampu menenggelamkan bangunan setinggi Menara Berkembar Petronas. Oleh itu, bagi mengelak masalah ini bertambah serius, kerajaan terpaksa membelanjakan berjuta-juta ringgit untuk melaksanakan pelbagai pogram termasuk kitar semula.                                                                                             
                                                                                                            [6 markah]

(d)        Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah  dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i)            Waktu pelajaran di negara ini dapat dipecahkan pada sesi pagi dan sesi petang.

(ii)           Rakyat Malaysia wajib bersatu padu demi untuk memastikan kestabilan politik, ekonomi dan sosial.

(iii)          Dasar Satu Murid Satu Sukan yang Kementerian Pelajaran perkenalkan menjamin gaya hidup sihat dalam kalangan budak.

 [6 markah]
(e)        Baca  petikan di bawah  dengan  teliti  dan  kemudian  senaraikan  peribahasa  yang
     sesuai  untuk diisikan pada tempat kosong.

Alam remaja penuh dengan cabaran dan dugaan. Kadang-kadang remaja akan membuat kesilapan kerana ........................................................... Namun, remaja perlu berfikir secara rasional sebelum melakukan sesuatu tindakan agar tidak menyesal pada kemudian hari. Hal ini besesuaian dengan peribahasa .................................................................................. Remaja juga perlu bijak memilih kawan dan tidak mengikut sahaja kata-kata dan pujukan mereka seperti ............................................................................................................
 [6 markah]SET 21
a)    Tulis  satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)            cirit-birit
(ii)           gopoh gapah
(iii)          kaya-raya
(iv)         riuh rendah
(v)          saki baki
(vi)         segar bugar
                                                                                    ( 6 markah)

b)    Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama + Frasa Nama (FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) atau Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS).

(i)            Sabariah seorang ahli bahasa.
(ii)           Mereka sedang membaca buku.
(iii)          Bayi lelaki  itu comel.
(iv)         Hadiah itu daripada abang sulung saya.
(v)          Pelajar-pelajar Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Pontian akan bergotong-royong membersihkan sekolah pada hujung minggu ini.
(vi)         Kain sutera yang bermutu tinggi itu dari negara China.
                                                 
                                                                                                               ( 6 markah)                              

c)    Dalam ayat-ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu  kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

(i)            Pelaksanaan kegiatan ko-kurikulum di sekolah bermatlamatkan untuk membina sahsiah pelajar.
(ii)           Kemampuan bahasa melayu sebagai bahasa pengantar ilmu dan bahasa mentadbir di negara ini tidak boleh dipertikaikan.
(iii)          Pakar kewangan meramal bahawa pada suatu masa nanti ekonomi dunia akan menjadi ekonomi tanpa wang berikutan pengunaan kad kredit.

                                                                                                   ( 6 markah)                       
d)    Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin semula ayat itu semula.
  
(i)            Jurugambar itu gemar mengambil gambar orang yang berjual-beli di waktu pagi di pasar.
(ii)           Setelah menyedari mengenai masalah ponteng semakin berat, pihak sekolah telah menguatkuasakan disiplin yang lebih ketat.
(iii)        Oleh kerana hari panas terik, banyak sayur-sayuran yang rosak.
                                                                                                                            ( 6 markah)

e)    Isi tempat kosong di bawah ini dengan peribahasa yang sesuai.        
                       
(i)            Sufi membuat kerja ukiran kayu untuk dijadikan perhiasan atau perabot rumah dengan sabar dan bersungguh-sungguh, akhirnya Sufi terkenal hasil kerja seni ukiran kayu. Kesabaran dan kesungguhan Sufi umpama………………………………….
(ii)            
(iii)          Ah Cai nekad untuk terus mempertahankan syarikatnya, walaupun hampir-hampir muflis kerana Ah Cai …………………………..

(iv)         Ayah sering …………………. bagi membahagiakan keluarga dengan melakukan pelbagai pekerjaan.
                                                                                                                             ( 6 markah)


SET 22
a)    Tulis  satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)            jurubatu
(ii)           jurucakap
(iii)          jurugambar
(iv)         mahaguru
(v)          maharaja
(vi)         maharani
                                                                                                     (6 markah)
b)    Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi setiap ayat seperti berikut:

Subjek    : ………………………………………………
Predikat  :……………………………………………….
(i)            Puan Rofiyah ialah guru tingkatan saya.
(ii)           Besar sekali rumah berwarna jingga itu.
(iii)          Belum bergosok baju batik saya di atas meja itu.
(iv)         Ayah menebas semak samun di belakang rumah.
(v)          Kamus dwibahasa itu sudah saya beli.
(vi)         Baju kurung biru itu dijahit oleh ibu.
                                                                                                    (6 markah)
c)    Dalam ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.
       
(i)            Semua pemimpin negara diminta oleh Perdana Menteri  auntuk berhimpun di perkarangan bangunan parlimen.
(ii)           Ekonomi negara menunjuk peningkatan yang minima pada suku tahun pertama.
(iii)          Setelah tersedar kesilapannya, Azlan telah meminta maaf kepada wakil insuran itu.
                                                                                                  ( 6 markah)      d)    Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin semula ayat itu semula.

(i)            Tuan Haji Amir bertindak sebagai orang tengah untuk menghabiskan perbalahan diantara kedua-dua pihak itu.
(ii)           Baju songket yang telah disulam oleh emak itu paling cantik sekali.
(iii)          Wahyuni berjaya menduduki pada tempat kedua  di dalam pertandingan menyanyikan syair yang diadakan baru-baru ini.
                                                                                                   ( 6 markah)


e)    Baca ayat-ayat di bawah dengan teliti dan kemudian nyatakan peribahasa yang sesuai dengan maksud ayat tersebut.

(i)            Jikalau seseorang itu mempunyai cita-cita, tentu dia akan berusaha untuk mencapainya.
(ii)           Kita hendaklah mematuhi adat atau peraturan tempat yang kita diami itu.
(iii)          Jikalau malas berusaha ,kejayaan tidak akan tercapai.        

                                                                                                                          ( 6 markah)SET 23
a)    Tulis  satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan akan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan atau menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

(i)            melorek
(ii)           membanting
(iii)          mencalit
(iv)         menebuk
(v)          mengecap
(vi)         mengukir
(6     markah)

b)    Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa nama + Frasa Nama (FN + FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN + FA) atau Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN + FS).

(i)            Nama saya ialah Tan Beng Ngoh.
(ii)           Ketiga-tiga orang itu nelayan.
(iii)          Buku itu tentang Gunung Santubong.
(iv)         Perajurit itu berani.
(v)          Tiga orang penyanyi itu menari di atas pentas.
(vi)         Cita-citanya setinggi gunung.
                                                                                                  (6 markah)      

c)    Dalam petikan dibawah ini terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan.Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin petikan itu semula.

(i)            Penduduk Kampung Sungai Ruam diseru agar mengembleng tenaga untuk memaju industri kecil di kampung tersebut.             
(ii)           Persatuan Penduduk Taman Makmur telah mengadakan dailog                Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk mengatasi masalah buangan sampah di taman itu.
(iii)          Kejadian tanah runtuh yang dasyat di Filipina baru-baru ini menyebabkan beribu-ribu nyawa dikorbankan.
                                                                                                     ( 6 markah)


d)    Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

(i)            Pak Ismail membeli beberapa keping petai bagi hidangan makan malam.
(ii)           Para penagih-penagih dadah yang telah ditangkap akan diletak di pusat pemulihan dadah.
(iii)          Untuk sampai pada puncak Gunung Berlumut, seseorang perlu memiliki kecerdasan fizikal yang baik.
                                                                                                    ( 6 markah)


e)    Berikan maksud peribahasa di bawah.

(i)            Alang-alang mandi biar basah.
(ii)           Malas mendayung perahu hanyut.
(iii)          Hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicecah.        

                                                                                                                            ( 6 markah)   
SET 24
(a)  Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

                (i)            kedukaan
               (ii)            keilmuan
              (iii)            kemanusiaan
             (iv)            bersekongkol
              (v)            bersengketa
             (vi)            berseteru
[6 markah]

(b)  Nyatakan pola bagi ayat-ayat di bawah ini sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa Nama + Frasa Nama (FN+FN), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN+FK), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN+FA), atau Frasa Nama + Frasa Sendi Nama (FN+FS).

              (i)              Kebudayaan nasional dentit dentity negara.
             (ii)              Basikal merah yang dibeli oleh ayah itu untuk abang saya.
            (iii)              Hutan sekitarnya segar-bugar bagaikan hamparan hijau.
           (iv)              Beberapa orang pakar bedah sedang melakukan pembedahan tersebut.
            (v)              Reka bentuk Perbadanan Putrajaya ilham Tun Dr Mahathir Mohammad.
           (vi)              Atlet-atlet olahraga itu sedang menjalani latihan di Kompleks Sukan Negara.

[6 markah]

(c)  Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

i.            Pihak sekolah mengundang ibu bapa datang ke sekolah bagi menandatangankan rekod kemajuan pelajar sambil berbincang dengan guru-guru tentang prestasi akedemik anak masing-masing.
ii.           Beberapa orang pekerja Majlis Perbandaran telah menemui bayi di stesyen bas dan mempercayai bahawa bayi itu telah ditinggalkan.
iii.          Penggambaran filem dokumenteri tentang perjuangan tokoh-tokoh kemerdekaan sedang dilakukan dengan giatnya oleh Kementerian Penerangan Malaysia untuk ditayang sepanjang Bulan Kemerdekaan.
[6 markah]


(d)  Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

            (i)              Kerajaan menyatakan yang usaha-usaha meningkatkan persefahaman dalam kalangan pelajar dapat dilakukan menerusi Rancangan Integrasi Murid di sekolah-sekolah.
           (ii)              Aktiviti pendidikan dan pembelajaran hendaklah dilaksanakan secara konstruktif, kreatif, dan inovatif olehpara guru-guru.
          (iii)              Masalah penurunan bekalan daging ayam di bandar-bandar tidak melibatkan semua bandar di seluruh negara ini tetapi hanya di berapa buah bandar kecil sahaja.
[6 markah]

(e)  Berikan maksud peribahasa di bawah ini.

            (i)              Lembu punya susu, sapi punya nama
           (ii)              Bagai air titik ke batu
          (iii)              Makan angin
[6 markah]
SET 25

(a)  Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

            i.                alih       -                        alih-alih
           ii.                diam    -                        diam-diam
            iii.              suka     -           suka-suka
[6 markah]

(b)  Kenal pasti dan tulis subjek dan predikat yang lengkap bagi ayat-ayat berikut.

            i.                Rakyat sebuah negara wajib menjunjung perlembagaan negara.
             ii.              Pahlawan berlima saudara itu mengawal istana raja.
            iii.              Baginda menganugerahkan bintang kehormatan kepada tokoh itu.
           iv.              Kita harus mengekalkan nilai dan norma masyarakat.
            v.              Istana diraja dikawal ketat oleh hulubalang-hulubalang sultan.
           vi.              Dayang mengiringi tuan puteri beristirahat di taman.
[6 markah]


(c)  Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

              i.              Dalam Bajet 2012, pemilik teksi bersendirian di negara ini bakal   
menerima perbagai bantuan daripada kerajaan.
             ii.              Pemansuhan Akta Keselamatan Dalam Negeri membuktikan bahawa 
kerajaan Malaysia memperjuang hakasasi manusia  tanpa prajudis.
            iii.              Pelbagai pihak mencadangkan kempen perpaduan dijalankan secara
berkala agar sentemen perkauman dapat dihapuskan.
[6 markah](d)  Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyeranaikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

              i.              Teknologi penuaian darah pembuluh dapat mengurangkan masa menunggu pesakit yang memerlukan pembedahan lintasan jantung.
             ii.              Di antara langkah untuk membasmi rasuah termasuklah rakyat menjalani kehidupan yang bermaruah dan berintegrasi.
            iii.              Permukaan lapangan yang basah dan licin dipercayai menjadi punca pesawat berkenaan sukar dikawal bila mendarat.
[ 6 markah]

(e)  Bina ayat berdasarkan peribahasa di bawah ini.

              i.                Membisu seribu bahasa
             ii.                Bagai abu di atas tunggul
            iii.                Gajah sama gajah bertelagah, pelanduk mati di tengah-tengah
[6  markah]


SET 26
(a)  Tulis satu ayat bagi tiap-tiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah ini untuk menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan serta menggunakan perkataan itu sebagai peribahasa atau nama khas.

                        i.      bual bicara
                       ii.      jerih payah
                      iii.      kuat kuasa
                     iv.      lalu lintas
                      v.      susun atur
                     vi.      tunjuk ajar
[6 markah]

(b)  Gabungkan dua ayat tunggal di bawah ini supaya menjadi satu ayat majmuk dengan menggunakan kata hubung yang sesuai tanpa mengubah maksud asalnya.

                       i.          Swee Lan membeli baju. Swee Lan membeli baju berwarna merah.
                      ii.         Datuk Nicol Ann David ahli sukan negara. Datuk Lee Chong Wei ahli sukan negara.
                     iii.         Saiful tidak dapat hadir. Saiful tidak sihat.
[6 markah]

(c)  Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu.  Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan ejaan dan satu kesalahan penggunaan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

                    i.            Berdasarkan pemerhatian, remaja hari ini sentiasa mencari mekanisma atau cara untuk diekspresikan kehendak serta perasaan mereka.
                   ii.            Sifat remaja yang terkenal dengan aggresif, kreatif, dan inovatif merancakan lagi aktiviti hiburan mereka.
                  iii.            Janganlah disebabkan alasan bebas berkarya, kebebasan memilih, dan kebebasan mencipta menyebabkan remaja hari ini mengkiblatkan nafsu dan terpesong daripada aqidah.
[6 markah]

(d)  Dalam setiap ayat di bawah ini terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Bagi setiap ayat, anda tidak boleh menyeranaikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.

                i.                Pengetua menghadiahkan pelajar itu sekeping plak dibuat daripada gangsa yang berhias dan berukir sebagai tanda penghargaan.
               ii.                Di zaman penjajahan, penggunaan bahasa Melayu  sebagai bahasa pengantar utama di sekolah amat terkongkong.
              iii.                Ada saintis mendakwa yang the dapat melambatkan kadar kolestrol dalam darah, mengurangkan berat badan, dan menurunkan proses penuaan.
[6 markah]

(e)  Isi tempat kosong dengan peribahasa yang sesuai.
Kehidupan masyarakat di kampung sangat kaya dengan nilai-nilai murni. Masyarakatnya saling membantu antara satu sama lain terutama apabila ada majlis kenduri-kendara, gotong-royong, dan sebagainya. Sikap seperti ini dapat diumpamakan ___________(i)________  . Mereka bersama-sama melakukan apa-apa jua kerja tanpa mengira pekerjaan itu mudah ataupun susah kerana mereka berpegang pada peribahasa _________(ii)__________  . Oleh itu, tidak hairanlah masyarakat kampong hidup dengan begitu aman dan harmoni. Malah tiada halangan dan batasan pergaulan antara orang miskin dengan orang kaya. Mereka berhubung dan bergaul tanpa mengira status kerana mereka yakin ___________(iii)___________  .
[6 markah]
1 comment: