SSI PERKASA

SSI  PERKASA

Saturday, April 16, 2011

LANCAR KAJI KERANA DIULANG


BINA AYAT

KATA DASAR= JAJAR membawa maksud banjar, deret atau baris

i.. sejajar = terletak sebaris, sederet,sebanjar,setaraf, selari
a. sebaris
Kedudukan kereta saya sejajar dengan kereta Cikgu Leha.

b. setaraf
Status negara kita sejajar dengan negara-negara maju yang lain dalam bidang teknologi
maklumat.

c. selari/searah
Tiga garisan itu mesti sejajar di antara satu sama lain.

iii. menyejajarkan = membuat supaya sebaris, meyamakan kedudukan

a. membuat supaya sebaris,
Pengawas-pengawas sedang menyejajarkan barisan pelajar di sepanjang jalan masuk ke
sekolah.

b.menyamakan kedudukan/menyetarafkan
Kementerian Pelajaran Malaysia berusaha gigih menyejajarkan sekolah-sekolah di negara
ini dengan negara-negara maju nyang lain.

iv. kesejajaran = perihal sejajar
a. Seorang pelajar dianggap berjaya apabila ada kesejajaran antara pencapaian akademik
dengan penghayatan agama yang mantap.

v. penyejajaran= persamaan taraf, perselarian
a. persamaan taraf
Penyejajaran dalam masyarakat di negara ini sering dibincangkan oleh para cendekiawan.

b. perselarian/persamaan arah dan jarak di antaranya
Penyejajaran rumah-rumah di bandar itu telah dirancang dengan baik oleh arkitek
lulusan Universiti Teknologi Malaysia.

vi. menjajarkan= mengatur supaya berjajar, berderet, berbaris, menjadi selaras/menyamakan
kedudukan
a. Guru disiplin sedang menjajarkan pelajar-pelajar di kantin sekolah.

vii. jajaran= deretan, barisan, banjaran

a. Jajaran rak-rak buku di perpustakaan disusun oleh perpustakawan sekolah.
b. Semenanjung Malaysia ditulangi oleh jajaran banjaran yang membanjar dari utara ke
selatan .

viii. penjajaran= perihal menjajar
a. Kerja-kerja penjajaran tiang-tiang pengukur dilakukan oleh pasukan arkeologi dari
muzium nageri.

No comments:

Post a Comment